Начало Новини Актуално Премиерът Бойко Борисов откри реставрираната Ески джамия в Стара Загора (видео)

Премиерът Бойко Борисов откри реставрираната Ески джамия в Стара Загора (видео)

Актуално
Ески джамия Стара Загора Бойко Борисов

Премиерът Бойко Борисов и министрите Лиляна Павлова и Вежди Рашидов откриха реставрираната Ески джамия в Стара Загора, която се превръща в първия у нас Музей на религиите. Проектът е на стойност 2,4 млн. лева и е финансиран по ОП Регионално развитие. Гост на церемонията беше е американският посланик Джеймс Уорлик. Минстър-председателят Борисов получи ключа на паметника на културата от изпълнителя на реставрацията и го връчи на кмета на Стара Загора проф. Светлин Танчев.

Ески Джамия е култов комплекс, който включва паметници от няколко епохи. На святото място е строена християнска църква, а по-късно и мюсюлмански храм.

Това не е случайно. Това е израз на духовността, това е вярата на всички народи, независимо от тяхната вяра, това е свято място, каза Вежди Рашидов., това е още по-свято място

Той определи обекта като още по-ценен от Йерусалим, който ще привлича много туристи в Стара Загора.

Джамията има потенциал да се превърне в символ на междукултурния диалог и етническата толерантност в Европа.

Джамията ще бъде отворена за постители на 30 септември по време на Нощта на музеите и галериите.


Видеото в сайта на youtube

Ески джамия е единствената оцеляла, изцяло запазена сграда в Стара Загора по време на Руско–турската освободителна война. Още през 1927 година тя е обявена за старинен паметник според тогава действащия Закон за старините. След мотивирано предложение от страна на НИПК, през 1972 г. тя е обявена за архитектурен паметник на културата , а отделно стенописите в джамията са обявени за художествен паметник на културата от национално значение.
Според строителния надпис запазен над входа на молитвения салон строителството на джамията е заършено към края на 811 г.по Егира ( т.е.м.септември 1409 г.).
През 2001 - 2004 г. 2008 - 2009 г. под ръководството на Димитър Янков - зав.отдел “Средновековна археология” в РИМ-Стара Загора бяха проведени археологически разкопки в молитвения салон и предверието на Ески джамия в Стара Загора.

В очертанията на молитвения салон се разкрити основите на средновековна църква – еднокорабна, едноапсидна, изградена от камък на калова спойка. Църквата е полувкопана в тогавашния терен. Пространството около нея е използвано за некропол. Проучени са повече от 60  християнски гроба от този некропол.
По време на проучванията случайно е преоткрит старогръцки посветителен надпис от Галиен, върху каменен блок, вграден в северния стилобат, замазан с пласт хоросан тъкмо по време на втория ремонт на джамията.
Установено е, че преди изграждането на джамията църквата вече е била в руини, но въпреки всичко планът на мюсюлманския храм е изцяло съобразен с плана на средновековната църква. Самата църква е изградена към края на Х в.

През 2005 г. при проучванията на западното предверие, под северния стилобат бяха проучени останки от пещ за строителна керамика. Според откритите материали пещта маже да се датира в края на V или началото на VІ в.
Под основите на средновековната църква през 2009 г. бяха открити останки от езическо светилище, посветено на най-почитаното божество от траките - тракийския конник . Според откритите материали то може да се отнесе към втората половина на ІІ - ІІІ в.

Под източния зид на молитвения салон е разкрита ритуална яма, която според откритата керамика може да се отнесе към финала на ранножелязната епоха в Тракия ( края на Х в. пр.Хр.). В първата година след Освобождението на България Ески джамия е била православен храм. В нея са кръщавани новородените деца на Стара Загора, извършвали са опела, венчавки, служби.

Придобитите от разкопките данни сочат изключителната значимост на паметника за твърде дълъг период от време – от края на Х в. пр.Хр.до края на ХІХ в.(фактически последният голям ремонт на Ески джамия), един култов комплекс, който е вече Музей на религиите.

Още новини