Начало Новини Актуално Прекратяване на договорите с американските централи със закон предлагат от Патриотичния фронт

Прекратяване на договорите с американските централи със закон предлагат от Патриотичния фронт

Актуално

AES ГълъбовоЗаконопроект за прекратяване на договорите с американските централи ТЕЦ AES Гълъбово и ТЕЦ КонтурГлобал Марица-изток 3 предлагат депутати от Патриотичния фронт. Той е внесе днес и вече е публикуван на сайта на Народното събрание, пише topnovini.bg. Проектът се нарича Закон за предсрочно прекратяване на договори за производство на електрическа енергия с цел уреждане на принципите, правилата и реда за покриване на реално направените невъзстановяеми разходи на енергийните предприятия производители на електрическа енергия в случаитена предсрочно прекратяване на дългосрочните им договори за доставки, разполагаемост и поддържане на студен резерв.

Обхватът на проектозакона включва Ей И Ес 3С Марица - изток 1 ЕООД и Контур глобал Марица - изток 3 АД, които са собственици на централите. Целта е да се създаде справедлив ред за разпределение на ползите и тежестите при прекратяване на договорите с двете американски централикато се отчетат правата и законните интереси на страните, техните кредитори, крайните потребители и националната и енергийната сигурност на България.

Предсрочно прекратяване на дългосрочните договори ще се допуска въз основа на: правна последователност и предвидимост; недопускане на неоснователно обогатяване; осигуряване на целево финансиране за покриване на реално направените невъзстановяеми разходи от предсрочно прекратяване; балансиране на правата и законните интереси на страните по договорите, другите заинтересовани лица и крайните потребители.

В срок от 150 дни от влизането в сила на закона, страните по дългосрочните договори ще могат да сключат споразумения за предсрочното им прекратяване. Максималният размер на компенсацията при прекратяване на договорите, изчислена към 1 януари 2016 г., не може да надвишава максималния размер на невъзстановяемите разходи разходи на централите към 31 декември 2015 г. Според авторите на проекта максималният размер на невъзстановяемите разходи на Ей И Ес Марица-изток към 31.12.2015 г. са – 1 979 882 хил. лв., а на КонтурГлобал Марица-изток 3 са – 1 056 240 хил. лв.

Според закона трябва да бъде създаден Фонд за покриване на невъстановяеми разходи със статут на държавно предприятие към Министерството на енергетиката.

 

 

 

Още новини