Начало Новини Актуално Преките инвестиции намаляха с 60% за период от една година

Преките инвестиции намаляха с 60% за период от една година

Актуално
инвеститор

Преките чуждестранни инвестиции са намалели с 59.6% на годишна база, показва статистиката на Българската народна банка. За периода януари - септември в страната са направени инвестиции за 901.4 млн. евро. Статистиката показва, че от началото на годината това е първото по-сериозно забавяне на темпа на спад. В края на август инвестициите намаляха с 61% на годишна база, месец по-рано с 62%.

Прогнозите на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов бяха, че в края на годината в страната ще има инвестиции за 2 млрд. евро. В края на третото тримесечие те са наполовина по-малко от прогнозируемата сума. Вчера той обясни пред вестник Пари, че тези инвестиции за 2 млрд. трудно може да бъдат постигнати, защото вече е почти краят на годината. Въпреки това той остава оптимист, защото ноември и декември традиционно били силни месеци за чужди инвестиции. Той коментира, че не трябва да се забравя и че това са неревизирани данни и може да се окаже, че реалната сума е много по-голяма. „Не е изключено в края на годината инвестициите да са с 800 млн. евро повече", каза Стефанов.

Най-много инвестиции от началото на годината до края на септември са направени в сектора на преработващата промишленост - 282.7 млн. евро, като това е 31.4% от всички инвестиции. Секторът на операциите с недвижими имоти също е привлекателен за чужди инвеститори, като там са съсредоточени 20.5% от всички чужди капитали, или 185.1 млн. евро. В сектора на транспорта, складирането и съобщенията са инвестирани 14.2% от парите на чужди компании. Строителството също остава интересен за инвеститорите отрасъл, като в този бранш са вложени 14% от всички инвестиции. Най-малко са инвестициите в сектора на производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода. По думите на Борислав Стефанов преди година инвестициите във финансовия сектор са били 70% от всички, а сега са едва 15%.

Холандските фирми са направили най-много инвестиции в България -1304.8 млн. евро. Русия и Кипър са на второ и трето' място, като те са вложили пък съответно по 145.2 млн. и 118 млн. евро.

Още новини