Начало Новини Актуално Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от област Стара Загора към края на 2018 г. са в размер на 929,3 млн. евр

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от област Стара Загора към края на 2018 г. са в размер на 929,3 млн. евро

Актуално

EKПо данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2018 г. възлизат на 929,3 млн. евро, което е с 2,6% повече в сравнение с 2017 г. С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово - 669,4 млн. евро, следвана от община Стара Загора - 112,6 млн. евро и община Казанлък - 75,5 млн. евро.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 939,3 млн. евро, като е регистриран ръст от 2,7% спрямо предходната година, съобщават от Териториално статистическо бюро - Югоизток на Националния статистически институт.

 

Методологични бележки

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от:

  • чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
  • плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
  • минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.

Още новини