Начало Новини Актуално Преките чуждестранни инвестиции в България от 1998 г. са над 38 млрд. евро

Преките чуждестранни инвестиции в България от 1998 г. са над 38 млрд. евро

Актуално
Преките чуждестранни инвестиции в България

Чуждите инвестиции в България са преки инвестиции в производство, в недвижими имоти и търговията или финансови - в депозити на чужди лица в български банки. Доходът, който чужденците получават от собствеността си у нас е значителен и възлиза на над 18,7 млрд. евро за последните близо 14 години от януари 1998 г. до сега.

В сумата не се включват реинвестираните печалби, а само изтеглените обратно зад граница.

Само за последните 12 месеца до 31 юли 2011 г. изтегленият зад граница доход е 2 млрд. евро, което разбира се тежи на платежния баланс на България. От тях 1,48 млрд. евро е доходът, изтеглен зад граница от преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), показват данните на БНБ. За последните 12 месеца новите ПЧИ са за 1,19 млрд. евро, тоест нетно ПЧИ тежат на платежния баланс с 296 млн. евро в последната година.
Тъй като през юли 2011 г. новите ПЧИ са за едва 84,1 млн. евро, а доходът, изтеглен зад граница от всички ПЧИ е 162,9 млн. евро, то през този месец платежният баланс е натоварен със 78,8 млн. евро. Общо през юли 2011 г. доходът, изтеглен в чужбина от инвестиции (ПЧИ, депозити и т.н.) е 201,5 млн. евро.

За сравнение доходът от български инвестиции в чужбина е 22,1 млн. евро през юли 2011 г. и 343,3 млн. евро за последните 12 месеца до юли 2011 г. Това са средства от инвестирането в чужбина на резервите на БНБ, средствата на частните пенсионни фондове, инвестирането в чужбина на застрахователни резерви, както и други инвестиции.
За изненада на мнозина ПЧИ се оказаха нещо, което може да е с отрицателен знак. А много от ПЧИ са вътрешнофирмени заеми между чуждестранна компания и българското й дружество. Тези средства са за 14,5 млрд. евро към 30 юни 2011 г. от общо 36 млрд. евро брутен външен дълг.
Голяма част от ПЧИ са вложения в недвижими имоти, като ако тези имоти бъдат купени от български лица, отново ще има отрицателни ПЧИ.
Получаваните през годините финансови инжекции са инвестирани освен в производствени мощности и в текущо потребление (включително чрез банкови потребителски кредити), недвижими имоти, автомобили, мебели и други.

Рекордната спестовност на населението и фирмите от близо милиард през юли 2011 г. и над 5 млрд. лв. за последните 12 месеца увеличава дела на депозити от местни лица в банковата система. Инвестиционните доходи на чужденци у нас се отразяват в платежния баланс на БНБ в раздел Текуща сметка и са основна причина тя да е положителна със само 1,16 млрд. евро за последните 12 месеца до юли 2011 г.

Например, ако страната работеше с местни капитали и не плащаше 2 млрд. евро инвестиционен доход на чужденци на година, текущата сметка щеше да е положителна с 3,16 млрд. евро.

 

Инвестиции и доход от тях в млн. евро юли 2011 г.
Доход от български инвестиции в чужбина 22,1
За последни 12 месеца 343,3
Общо след януари 1998 г. 3 820,8
Доход от чуждестранни инвестиции в България -201,5
За последни 12 месеца -2 005,8
Общо след януари 1998 г. -18 735,2
Доход от преки български инвестиции в чужбина 0,5
За последни 12 месеца 29,1
Общо след януари 1998 г. 97,6
Доход от преки чуждестранни инвестиции в България -162,9
За последни 12 месеца -1 482,5
Общо след януари 1998 г. -11 912,2
Преки български инвестиции в чужбина -22,8
За последни 12 месеца -141,9
Общо след януари 1998 г. -1 228,2
Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България 84,1
За последни 12 месеца 1 186,6
Общо след януари 1998 г. 38 379,5

Преките чуждестранни инвестиции са в размер на 84 млн. евро през юли 2011 г. спрямо 210 млн. евро за същия месец на миналата година. За първите седем месеца на 2011 г. ПЧИ са за 184 млн. евро, или спад от 76% на годишна база спрямо 776 млн. евро за съпоставимия период на миналата година, информира investor.bg.

Още новини