Начало Новини Актуално Преки чуждестранни инвестиции в област Стара Загора

Преки чуждестранни инвестиции в област Стара Загора

Актуално

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаПреките чуждестранни инвестиции в България за периода януари – декември 2012 година възлизат на 1398 млн. евро (по предварителни данни). Това представлява 3,5% от БВП. Сумата на ПЧИ за януари – декември 2011 година е 1746 млн. евро, което е 4,5% от БВП.

По държави, най-големите преки чуждестранни инвестиции в страната за периода януари – декември 2012 г. са на Нидерландия (475 млн. евро), Люксембург (391 млн. евро), Швейцария и Русия (всяка по 169 млн. евро).

По отраслова структура най-големи нетни постъпления за периода януари – декември 2012 година имат отраслите Транспорт (473 млн. евро) и Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода (437 млн. евро).

Оптимистичните предвиждания са през 2013 година чуждите компании да инвестират в България около 1,7 млрд. евро. Изпълнението на тази прогноза, с очакван ръст от близо 20%, обаче е в пряка зависимост от икономическата и политическата стабилност на страната. Тя е съчетана и с прогнозата за ръст на инфлацията в страната от 3 – 3,5% и икономически растеж в границите на 0,5 – 1,3%.

За област Стара Загора, по данни на НСИ, преките чуждестранни инвестиции към края на декември 2011 година са в размер на 562 млн. евро. Тази сума е с 12 млн. евро по-малка от предходната година.

Най-голям е размерът на инвестициите, направени в община Гълъбово (317 млн. евро), следват Стара Загора (160 млн. евро) и Казанлък (46 млн. евро). Класацията по страни се оглавява през последните години неизменно от Нидерландия. През 2011 година инвестициите от северната европейска държава в област Стара Загора са в размер на 322 млн. евро, като сумата е съпоставима с тази от предходната година.

В таблиците са публикувани точните стойности на чуждестранните инвестиции в област Стара Загора към 31 декември 2011 година, представени според вида на икономическите дейности и сектори, държавите и общините. Пропуснати са данни за сектори, държави и общини, които НСИ определя като конфиденциални.

 

илко груев

Още новини