Начало Новини Актуално Преходът от лев към евро ще се осъществи плавно и информирано, за да може ползите от членството в еврозоната да се усетя

Преходът от лев към евро ще се осъществи плавно и информирано, за да може ползите от членството в еврозоната да се усетят от всички, каза министър Петко Николов

Актуално

Преходът от лев към евро ще се осъществи плавно и информирано, за да може ползите от членството в еврозоната да се усетят от всички български граждани и всички български предприятия. Това каза служебният министър на икономиката и индустрията Петко Николов на конференцията България в еврозоната, кога?, организирана от Асоциацията на почетните консули в България, Българската Си Еф Ей (CFA) асоциация и Асоциацията на банките в България.

Това е наша основна цел и задача, за която ще работим трайно и всеотдайно, независимо в рамките на един служебен кабинет или след това, каза Николов.

Министърът посочи, че присъединяването към еврозоната е сред основните приоритети на страната ни и въвеждането на единната европейска валута е доказателство за задълбочаването на европейската интеграция на страната. Той добави, че с присъединяването си към еврозоната ще станем част от общност, в която над 340 милиона граждани на 20 държави членки на ЕС използват еврото като национална валута. Николов каза още, че членството ни в най-развития паричен съюз в света носи значителни ползи в икономически, социален и репутационен аспект.

Стратегическата цел на България е да изпълни условията за членство в еврозоната до края на 2024 г., след което да въведем еврото като национална валута през следващата година, каза министър Николов. Той добави, че действията, които са необходими за постигането на тази цел, са свързани със спазването на бюджетната дисциплина и намаляването на инфлацията до нива, сравними със страните с най-ниска инфлация в еврозоната. Покриването на критерия за инфлация остава предизвикателство за България и за постигането му са необходими усилия, за които е говорено многократно, което е гаранция за успеха в тази насока, добави той.

Сред ползите за България от членството в еврозоната Николов посочи повишаването на кредитния рейтинг на страната след приемането на еврото. Страната ни ще има възможност да се финансира чрез кредити с по-ниски лихви от международните пазари. Единната валута ще намали трансакциите и разходите за бизнеса, което ще подпомогне външнотърговския стокообмен на страната, ще има положителен ефект върху чуждестранните инвестиции и би осигурила съпоставимост на цените и заплатите с европейските, посочи Николов. Сред предимствата, които носи членството в еврозоната, той отбеляза още, че в условията на потенциално възникнала криза, силната европейска парична политика разполага с инструментите да овладее инфлацията в държавите в еврозоната и да я поддържа на необходимото ниско равнище. Същевременно Европейската централна банка, осъществявайки надзор над банковата система, ще гарантира нейната устойчивост и добро развитие занапред, каза Николов.

Министърът заяви, че българската администрация работи усилено за пълното въвеждане на европейските изисквания в законодателството с цел подготовка на българските предприятия и потребителите за прехода към новата валута. Той каза, че въвеждането на еврото ще бъде съпроводено с конкретни мерки за защита на потребителите, които включват изисквания за правилно преизчисляване на цените от лева в евро и двойното обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в лева.

Отчитаме, че периодът на тези двойно обозначени цени ще започне един месец след датата на влизане в сила на решението за приемане на еврото и ще приключи една година след датата на въвеждането на еврото, което е гаранция за защита правата на потребителите, каза министърът. По думите му специално внимание ще се обърне на търговците, които ще обозначават цените на стоките и услугите в двете валути по време на периода на двойното обозначаване на цените. Търговците от друга страна ще имат известна свобода по отношение на формата и средствата за двойно обозначаване, при условие обаче, че то е лесно разбираемо и е представено по начин, който не може да въведе потребителя в заблуждение по отношение цената на стоката или услугата, обясни Петко Николов. Той увери, че Комисията за защита на потребителите (КЗП), която е второстепенен разпоредител към Министерството на икономиката и индустрията, ще следи за спазване на задълженията на търговците за правилното преизчисляване и двойното обозначаване на цените.

Министърът каза още, че с цел поощряване на коректните търговци, КЗП съвместно с представители на неправителствени организации, ще организира кампания Честен търговец с ясно разполагаемо, видимо лого на кампанията. Петко Николов каза също, че след като България изпълни изискванията за присъединяване към еврозоната българският бизнес ще разполага с достатъчно време, за да се подготви за действителното преминаване на информационните, вътрешнофирмените системи за управление на процесите и разплащателните системи.

Източник: БТА

Още новини