Начало Новини Актуално Преглед на пазара на роуминг услуги: след премахването на таксите за роуминг в ЕС ползването на мобилни телефони в чужби

Преглед на пазара на роуминг услуги: след премахването на таксите за роуминг в ЕС ползването на мобилни телефони в чужбина рязко се е увеличило

Актуално

ГабриелКомисията публикува първия пълен преглед на пазара на роуминг услуги. Резултатите сочат, че след премахването на таксите за роуминг през юни 2017 г. пътуващите в ЕС са се възползвали свободно от новите правила. Ползването на услуги за мобилни данни при пътувания в ЕС е нараснало десетократно. Това показва сравнението с данните от годината преди въвеждането на правилото за „роуминг като у дома“. Пикът е през ваканционния период, когато разликата в използването на услуги за мобилни данни в чужбина е дори дванадесетократна.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел подчерта: „Прегледът доказва отново колко успешно беше премахването на таксите за роуминг. Европейците се възползват максимално от възможността свободно да ползват своите мобилни устройства при пътуване в чужбина. Едновременно с това е ясно също, че пазарът на роуминг услуги продължава да функционира добре. 

Въпреки опасенията от повишаване на цените на вътрешния пазар вследствие премахването на таксите за роуминг, цените на мобилните услуги на вътрешния пазар в действителност като цяло са намалели в целия ЕС.“

Използването на данни в роуминг в рамките на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) достигна връх през третото тримесечие на 2018 г., тоест през летния ваканционен период, когато обемът на ползваните мобилни данни в чужбина надвиши този от периода преди премахването на разходите за роуминг на дребно цели 12 пъти. През същия период обемът на телефонните обаждания в роуминг е бил почти три пъти по-голям.

При пазара на едро рязкото намаляване на пределните цени допринесе за допълнително намаляване на цените на роуминга на едро, което на свой ред позволи на доставчиците на роуминг да понесат премахването на цените за роуминг.

Докладът съдържа заключението, че динамиката на конкуренцията на пазара на роуминг услуги вероятно ще се запази в близко бъдеще, което означава, че се запазва и необходимостта от настоящото регулиране на цените на дребно и на едро. Съществуващите правила за роуминг следва да се запазят през идните години, за да се гарантира, че гражданите ще могат да ползват роуминг без допълнителни разходи в рамките на ЕС.

Контекст

От 15 юни 2017 г. европейците могат да ползват мобилните си телефони за повиквания, SMS съобщения и данни, когато пътуват в ЕС, както правят това у дома, тоест без надценка. Този така наречен „роуминг като у дома“ е осезаем резултат от създадения единен цифров пазар за предприятията и потребителите в Европа и е едно от най-големите постижения на Комисията „Юнкер“.

Първият пълен преглед на Комисията проследява и потвърждава констатациите от междинния доклад, публикуван през декември 2018 г.: след премахването на таксите за роуминг ползването на услуги за мобилни данни при пътуване в ЕС/ЕИП отбеляза скок. Той потвърждава и прегледа на политиката за справедливо ползване и механизма за дерогация, публикуван по-рано тази година. Това са важни предпазни мерки, въведени с регламента за роуминга, за предотвратяне изкривяването на вътрешните пазари, които, според направената в прегледа оценка, досега са функционирали и реагирали адекватно.

Регламентът за роуминга е в сила до юни 2022 г.

За повече информация:

Още новини