Начало Новини Актуално Представяне на проекта за ремонт на сградата на Община Стара Загора

Представяне на проекта за ремонт на сградата на Община Стара Загора

Актуално
Представяне на проекта за ремонт на сградата на Община Стара ЗагораНа 18.01.2019 г. от 14.00 часа в зала 2 на сградата на Община Стара Загора ще се проведе публично представяне и обсъждане на проект Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Стара Загора. Изпълнението на проекта, включен в инвестиционната програма на община Стара Загора, е по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020.
Целта е чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на община Стара Загора да се осигури модерна, здравословна и функционална среда с високо ниво на енергийна ефективност и подобряване на експлоатационното ѝ състояние. Проектът включва топлоизолиране на външни стени, подове и покриви, подмяна на съществуваща дограма, подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, електроинсталация (подмяна на мълниезащитата на сградата, ел. захранване на външните щори и художествено осветление на фасадата).

В обсъждането могат да участват всички граждани и заинтересовани страни.

В случай на допълнителни въпроси може да се обръщате към арх. Николай Василев, отдел Устройство на територията, тел. 042/614 836; електронна поща n.vasilev@starazagora.bg

Още новини