Начало Новини Актуално Представител на Зелени Балкани присъства на конференция на страните членки на CITES в Катар

Представител на Зелени Балкани присъства на конференция на страните членки на CITES в Катар

Актуално

Представител на сдружение Зелени Балкани - Стара Загора - Ивайло Клисуров, управител на Спасителен CITES център Зелени Балкани, присъства като наблюдател на 15–та Конференция на страните членки (CoP15) на CITES (Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна), провеждащата се в Доха, Катар, 13 – 25 март 2010 г.

Конференцията се провежда на всеки 2 - 3 години от 1976г насам, в различни точки на света. Основна цел на CoP, е страните-членки периодично да координират действията си по прилагането и развитието на CITES - приемат се нови текстове и се редактират досегашни, правят се промени в приложенията на конвенцията, видове се предлагат за преместване от едно приложение в друго, според сегашното състояние на популацията и степента на въздействие на търговията върху числеността на вида, а в други случаи се обсъждат предложения за включване или изключване на видове, информира сайтът на организацията.

Срещата е място за изява и на различни лобита, защитаващи своите интереси, свързани с лова, или с крупни търговски интереси. Нерядко, те успяват да повлияят на някои неопитни представители на различните страни.
До момента в срещата са ангажирани повече от 1600 участника от 175 страни.
Участниците от България са трима - представители на МОСВ, като ръководно ведомство по изпълнението на CITES, и от неправителствения сектор, в лицето на “Зелени Балкани”, като част от работната група по CITES към CEEweb for biodiversity (Централна и Източноевропейска работна група за опазване на биологичното разнообразие).

Основните най-горещи теми тази година са свързани с предложенията на Танзания и Замбия, които, за пореден път, предлагат “снижаване” на природозащитния статус на африканските слонове (Loxodonta africana), чрез преместване от Приложение 1 на CITES в приложение 2, както и отпадане на наложения мораториум за продажбата на натрупаната около 104 тона слонова кост с недоказан произход. Тези предложения, според много от международните организации, ще повлияят негативно на нестабилните популации на африканския слон. За момента, проучванията за 2006–2009г сочат, че популацията на африканските слонове в Танзания, например, е нямаляла с 24% или 33 766 индивида, като основната причина за това е бракониерството, с цел износ на слонова кост за Китай, Япония и Европа.
Друга интересни тема е свързана с белите мечки, чиято популация също намалява драстично, поради глобалното затопляне и бракониерството. Предложението на CoP15 e бялата мечка да бъде преместена от Приложение 2 в Приложение 1 на CITES, за да се намали въздействието на бракониерството върху дивите популации на вида.

Доста дискутирана е и темата с американския рис (Lynx rufus). На тази среща делегацията на САЩ отново предлага да “намали” природозащитния статус на вида, като го изключи от Приложение 2 на Конвенцията. Това, за съжаление, би оказало изключително негативно влияние върху редкия европейски рис (Lynx lynx), чиято кожа, като продукт на търговия, е напълно неразличима от тази на американския вид, който е далеч по-често срещан.

Другите теми са свързани с няколко вида акули, крокодили, няколко вида игуани и интересни видове земноводни, като дървесни жаби и тритони.

Още новини