Начало Новини Актуално Представиха Стара Загора като добър пример в електронния обмен на данни и документи

Представиха Стара Загора като добър пример в електронния обмен на данни и документи

Актуално

Община Стара Загора участва дистанционно в демонстрация на Системата за управление на електронния обмен на данни и документи между администрациите, която беше представена днес в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В зала 2 на Община Стара Загора бе осъществена връзката със зала 5 на Министерството и бе направен обмен на документи между Общината и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация.

От страна на Община Стара Загора в демонстрацията участваха Румяна Сугарева – директор на дирекция Административно обслужване, Евгений Желязков, началник отдел Административно информационно и електронно обслужване и главните специалисти в отдела – Ирина Димова и Георги Георгиев, със съдействието и на специалисти от Давид АД, гр.Казанлък. Община Стара Загора бе избрана от министерството поради значителния и напредък в подготовката да участват в електронен обмен на данни. В Общината от месец май миналата година се реализира успешно проектът Община Стара Загора - за по-добро административно обслужване чрез Електронно правителство с финансиране по Оперативна програма Административен капацитет, приоритетна ос ІІІ, съобщиха от пресцентъра на община Стара Загора. Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление, подприоритет 3.1. Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02.
Подробности – в публикуваната на сайта на МТИТС информация на http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=92&id=4332

Още новини