Начало Новини Актуално Представиха проекта за нов Генерален план за организация на движението в Стара Загора

Представиха проекта за нов Генерален план за организация на движението в Стара Загора

Актуално

Обособяване като жилищни зони на старозагорските кварталите Зора и Железник е сред изготвените препоръки към местната администрация от експертите, изработили предварителния проект на Генералния план за организация на движението на Община Стара Загора. В жилищните зони ще действат специални правила за движение, които са задължителни за всички превозни средства. Генералният план за организация на движението, който сме подготвили съдържа десет основни схеми. По време на тяхното изготвяне е направен анализ на всички кръстовища с концентрация на реализирани пътно-транспортни произшествия, обясни по време на проведеното снощи обществено обсъждане, ръководителят на проекта Диана Русинова от ДЗЗД Интегрирани градски системи. Тя обясни, че проблемите с организацията на движението са възникнали в следствие на постоянно променяни нормативни изисквания, През последните 30 години нормативната база е променяна няколко пъти, обясни експертът.

Представен беше анализ на спирковото стопанство. Трябва да бъдат насърчавани гражданите да ползват повече градския масов транспорт като той трябва да бъде достатъчно безопасен и достъпен, категорична е Русинова. От думите ѝ стана ясно, че малка част от спирките не отговарят на необходимите изисквания. Спирките от масовия градски транспорт трябва да бъдат достатъчно широки, че използваните превозни средства да могат да влизат изцяло, а не една част от автобуса да бъде в платното за движение, тъй като това създава предпоставка за ПТП, допълни тя. Ръководителят на проекта определи необходимостта от промяна на местоположението на спирките в обхвата на кръговото кръстовище, намиращо се до стадион Берое.

Екипът от експерти подчертаха, че голяма част от пътните знаци на територията на Община Стара Загора са подменени с нови и отговарящи на изискванията.

Препоръките на изпълнителите включваха още въвеждане на забрана за движението на пътни превозни средства с маса над 12т. на територията на уличната мрежа на града- с изключение на специално обозначени маршрути. Те посочиха, че изграждането на нови велоалеи с цел осигуряване на по-добра свързаност между маршрутите ще допринесе за тяхното по-системно използване от гражданите.

В процеса на подготовка на предварителния проект на Генералния план за организация на движението са взети под внимание и над 40 проблемни участъци, посочени от гражданите.

Специалистите препоръчаха т.нар. Зелена зона в Стара Загора да бъде в карето между булевардите Св. Отец Паисий и Св. Патриарх Евтимий в посока изток-запад и улиците Генерал Гурко и Генерал Столетов в направление север-юг. Като допълниха, че където не са налични условия за въвеждане на платено паркиране,в посочения периметър, паркирането да бъде забранено изцяло.

Тенденцията в световен мащаб е да се дава предимство на пешеходния и алтернативен транспорт. В Стара Загора тази тенденция е следвана с изграждането на пешеходната зона по бул.Цар Симеон Велики, подчерта инж. Димитър Кирилов, част от проектанския колектив. Той обясни, че част от пешеходните пътеки, които граничат с първокласна улична мрежа, трябва да бъдат осветени. Кирилов допълни, че са изготвени препоръки за обособяване на нови пешеходни пътеки.

В изготвения анализ особено внимание е отделено на организацията на движението около училища, детски градини, болници - които генерират повече пешеходен трафик. Предлага се налагането на ограничаване на скоростта в тези участъци до 30 км./ч.

Според експертите обособеното еднопосочно движение трябва да бъде запазено.Уличната мрежа в Община Стара Загора е от ортогонален тип и е с обхват 264 км. като 67 км. са улици от първостепенно значение.

В дискусията взеха участие още главният архитект на Община Стара Загора Виктория Грозева, секретарят на местната администрация Делян Иванов, началникът на отдел Транспорт Бояна Делева и инж. Гергана Стойчева - главен експерт в отдел Усторойство на територията.

 

Още новини