Начало Новини Актуално Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов участва в обсъждането на проекта за Бюджет 2010

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов участва в обсъждането на проекта за Бюджет 2010 на София

Актуално

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов взе участие в общественото обсъждане на проекто-бюджета на Столична община за 2010 г., което се проведе на 7 януари.

Ангажиментът на БТПП да се включи активно в анализа и оценката на проекта за управление финансите на столицата се дължи на факта, че със своите над 50 хиляди члена Палатата е най-голямата национално призната работодателска организация. В това число, около 17 700 хиляди фирми, или близо 35% от всичките й членове, са със седалище в гр. София; те заедно с фирмите от София област се обслужват от БТПП.
Според БТПП, усилията по съставяне на бюджета на Столична община за 2010 година заслужават подкрепа, защото проекто-бюджетът предвижда растеж по време на криза: във време, когато източниците на финансиране са ограничени, обемите на бизнеса се свиват, а броят на данъкоплатците намалява.

„Доволни сме, че в проекто-бюджета на Столична община за 2010 г. се разчита на разширяване на събираемостта, защото това поставя в равни условия всички играчи на пазара и насърчава истинската конкуренция” – изтъкна г-н Симеонов.
В проекто-бюджета на столична община са предвидени капиталови разходи в следните направления: решаване на проблема с управлението на отпадъците, облекчаване натовареността на пътния трафик в града, предоставяне на по-качествено и достъпно образование. Тези насоки съвпадат с целите на бизнеса.
Цветан Симеонов изрази задоволство, че нивата на данъците и таксите се запазват без изменение, въпреки кризата. Според него заслужава похвала също и това, че неразплатените плащания за 2009 г. са само 20 млн. лева при 1 милиард лева бюджет – което предвид кризата не е лошо постижение.

БТПП ще анализира допълнително конкретните цифри в проекто-бюджета за 2010 г. и своевременно ще предостави оценката си на финансовите експерти на Столична община. Още сега може да се посочи, че забележките на Палатата ще целят успоредно с по-високата събираемост на приходите да се постигне и по-висока ефективност на публичните разходи.
В тази насока, БТПП ще следи обявените от СО обществени поръчки и чрез многобройните си канали за разпространение на информация ще им дава широка гласност сред бизнес средите. БТПП периодично ще се информира какво е качеството на услугите, предоставяни от общинската администрация и ще настоява за по-широко навлизане на информационните технологии при обслужването на граждани и фирми, за да се ограничат възможностите за корупция.

Въпреки относително ниските възнаграждения на общинските съветници, остава открит въпрос доколко във време на криза е уместно „таванът” им да се увеличава с 20 процентни пункта.
По сравнение с другите региони в страната, в София е регистрирана най-ниската безработица. Този факт вероятно в обозримо бъдеще ще предизвика допълнителен приток на хора към столицата, където те ще очакват да намерят работа по-лесно. От гледна точка на бизнеса, този демографски процес не следва да се разглежда отрицателно, тъй като на трудовия пазар квалифицираните кадри продължават да не достигат, коментират от пресслужбата на БТПП.
Но очакваното засилване на миграцията в града, чийто девиз е „Расте, но не старее”, прави още по-важно да се продължат усилията за осигуряване качеството на този растеж. Наложително е да се оказва всякакво съдействие на новите инвестиции, особено във високотехнологичните сфери.

Още новини