Начало Новини Актуално Председателите на съдилища-модели ще участват в работна среща в Стара Загора

Председателите на съдилища-модели ще участват в работна среща в Стара Загора

Актуално
Стара Загора

Председатели на съдилища-модели и партньори по проекта Усъвършенстване на работните процеси в съда ще се съберат на среща на 5 и 6 ноември в Стара Загора, за да обсъждат постижения и бъдещи подобрения в работата на съда. Това е втора поред тяхна среща в рамките на тригодишния проект (2010-2012) на Програмата за развитие на съдебната система (ПРСС), финансиран от  Фондация Америка за България.

Очакват се да участват 46 представители на 41 съдилища от цялата страна, членове на ВСС и Инспектората на ВСС.
Срещата ще започне с изказвания на заместник-председателя на Народното събрание и председател на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Анастас Анастасов, председателя на Върховния касационен съд проф. д-р Лазар Груев, главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет Ана Караиванова, члена на Висшия съдебен съвет и председател на комисия  "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”Радка Петрова и председателя на Управителния съвет на ПРСС Велислава Делчева.
Председателят на Окръжния съд в Смолян Любен Хаджииванов ще представи постиженията по Втория план за подобряване на работата на съда. Представители на ВСС ще представят доклад на Съвета по критериите за натовареността на съдилищата.
Участниците в срещата ще се запознаят с проекта „Всички са равни пред закона, но не всички са равни пред езика!” на Ямболския административен съд, който наскоро спечели наградата „Кристални везни на правосъдието" на Европейската комисия и Съвета на Европа за новаторски практики, съдействащи за подобряване качеството на правосъдието.
През вторият ден в отделни сесии ще бъдат обсъждани съдебните процедури, повишаването на доверието в работата на съда и създаването на специални условия и механизми при работа с деца. Модератори ще са Игнат Колчев – заместник-председател на Окръжен съд - Смолян, Елена Бангиева – „Връзки с обществеността” на Варненския апелативен съд, и Славка Хебова – председател на Районния съд в Чепеларе. Резултатите от дискусиите в сесиите ще бъдат обобщени на общо заседание за всички близо 70 участници. Членовете на Висщия съдебен съвет Цони Цонев и Радка Петрова ще представят изпълнението  на Плана за действие в съдебната реформа (по Механизма за сътрудничество и проверка, наложен  на България от ЕС).
 „Съдилищата сами търсят и правят промените. Вече виждаме увеличаване на удовлетвореността на гражданите от работата на местния им съд, от качеството на административното обслужване и по-добрия достъп до информация. Винаги обаче може да се прави повече, защото и очакванията, и изискванията към съда са големи. Нужно е и използването на работещи механизми за подаване на сигнали и жалби на граждани срещу неправомерно поведение на магистрати и съдебни служители. Едно от големите предизвикателства пред българския съд е въвеждането на антикорупционни практики и единни стандарти за предотвратяване конфликта на интереси. Липсата на ефективно наказателно преследване на корупцията вътре в съдебната власт и бавно развиващите се механизми за вътрешна и външна отчетност изискват спешни мерки. Това са въпроси, които ще обсъждаме и на Срещата на председателите в Стара Загора в откровена дискусия и с намерения за предложения за решения на проблемите”, обяснява председателят на Управителния съвет на ПРСС Велислава Делчева. ПРСС подпомага работата на съдилищата в няколко насоки:
• съдейства за идентифициране и разпространение на добри практики в цялата съдебна система;
• дава външна и независима оценка на постиженията им;
• предоставя механизми за подобряване на взаимодействието между тях и между съдилищата и Висшия съдебен съвет
През 2000 г. 11 пилотни съдилища започнаха да изпълняват нови стандарти за добро управление и оперативност. Днес съдилищата, които се стремят да подобрят работата си и да правят реформи по програмата “Съдилища-модели и съдилища-партньори” са 43, като тенденцията е броят им да се увеличава. 32 от тях покриват критериите за добро управление и ефективност по План за подобряване работата на съдилища, одобрен през 2005 г. от Висшия съдебен съвет за национален стандарт, и са обявени за съдилища-модели.
Проектът „Усъвършенстване на работните процеси в съда” акцентира върху няколко ключови области: достъп до правосъдие; система за управление и контрол на делата; равнопоставеност и безпристрастност; независимост; повишаване на доверието в работата на съда. Екипът на Програмата за развитие на съдебната система насърчава и подпомага съдилищата да разработват и прилагат свои управленски инструменти.
Информация за Програмата за развитие на съдебната реформа: http://www.prss-bg.org/

За финансиращата организация
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.  Основана през 2008 г., Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Още новини