Начало Новини Актуално Предприятия от групата на „Металик” спират работа заради скъпия ток на свободния пазар

Предприятия от групата на „Металик” спират работа заради скъпия ток на свободния пазар

Актуално

МеталикПоради трикратно по-високата цена на електроенергията на Българската независима енергийна борса в сряда, 3 юли, три предприятие от системата на „Холдинг Металик” в Стара Загора работят с 50% от капацитета си. Това са машиностроителния завод „Металик” АД - Стара Загора, леярското предприятие „Чугунолеене” - Първомай и „Енергоремонт – Гълъбово” АД - Гълъбово. Ако утре, 4 юли, цената на тока отново е необичайно висока, тези три предприятия ще спрат работа напълно, съобщават от холдинга.

Днес в „Металик”, „Енергоремонт – Гълъбово” и „Чугунолеене” са спрени всички енергоемки машини и агрегати. Причината е, че цената на електроенергията, която предприятията купуват от свободния пазар, днес е 195,40 лева за мегаватчас. Това е над три пъти повече от прогнозираните от Комисията за енергийно и водно регулиране цени на тока на борсата в рамките на 50 - 70 лева за мегаватчас.

Предните два дни цената на борсовия ток отново беше над 100 лева за мегаватчас, което също е непосилно висока цена.

Имаме съмнения, че тези скокове на тока се предизвикват спекулативно от играчи на борсата, с цел незаконно облагодетелстване на гърба на българските промишлени предприятия - коментират от ръководството на холдинга.

* * *

Асоциацията на организациите на българските работодатели изпрати писмо до енергийния министър Теменужка Петкова, в което изразява своето безпокойство относно високите цени на търгуваната на българския свободен енергиен пазар електроенергия. Според организацията това отдавна не е изолиран случай само в един пазарен ден, като е било сигнализирано многократно с конкретни данни за подобни ценови пикове.

Вчера, на пазарния сегмент на Българска независима енергийна борса „Ден напред“ цената на електроенергията за 3 юли 2019 г. достигна най-високата стойност от всички борси в Европа, като базовата цена за мегаватчас беше 195,40 лева. В това отношение ценовата стойност на електроенергията в пазарния сегмент на Българска независима енергийна борса надминава дори стойностите в развитите страни като Германия и Франция, посочват от Асоциацията на организациите на българските работодатели.

„Системно от началото на 2019 г. или 183 последователни дни средната цена на електроенергията за индустрията в България е по-висока от тази във вече споменатите Германия и Франция, както и в Австрия, Чехия, Словакия, Швейцария. Като се добавят доплащанията за преференциалните цени на така наречените американски централи (каквито доплащания няма в нито една друга европейска страна), се получава като краен резултат това, че българските предприятия получават най-скъпата електроенергия в цяла Европа“, споделят своето възмущение от Асоциацията.

Според Асоциацията на организациите на българските работодатели на Българска независима енергийна борса се е случило това, за което организацията е предупреждавала медиите през последните седмици – при настоящите трудности в генерацията на електроенергия от въглища и скъпите квоти за емисии на въглероден диоксид, както и от условията за концентрация и контролирано количество предлагане, пазарът ще изпитва хроничен недостиг на електроенергия, а цените биха били лесно манипулируеми.

Среднодневният обем от 30 гигаватчаса през първите три календарни дни на месеца, сравнен със среднодневния обем от 21 ГВтч през предходната седмица за същия период, „беше лесно прогнозируем и очакванията бяха да се посрещне с адекватно структурирано предлагане. Частично това бе постигнато за 1-ви и 2-ри юли, но след реализираните продажби на електроенергия, генерирана от възобновяеми енергийни източници с мощност между 1 и 4 мегавата през НЕК (което ние настоявахме да не се прави), среднодневното предлагане беше съкратено с 2,5 гегаватчаса“, добавят от Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Според организацията, именно в такава ситуация е важно „адекватното управление на електрогенериращи мощности, съобразено с рационално предлагане“. „Основателен е въпросът защо ТЕЦ Марица изток - 2 не осигури „дефицитните“ 100 мегавата мощност?“, питат от асоциацията.

Обръща се внимание на „изричната препоръка“ от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране по отношение на това държавно дружество да е активно на пазара на електроенергия при цени, надхвърлящи 93,33 лева на мегаватчас. „Остава актуален и многократно поставяният от нас въпрос за осигуряването на капацитети за адекватен внос на електроенергия именно в такива случаи – както за целите на интрадей търговията, така и за обезпечаване на ликвидност за сегмент „Ден напред“, заявяват от Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Още новини