Начало Новини Актуално Предприятия от други икономически сектори

Предприятия от други икономически сектори

Актуално

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаМедина Мед ООД е директен вносител на автомобилни гуми от концерните Michelin, Cоntinental и Goodyear. Дружеството е единствен вносител за България на джанти с марка Jantsa. Фирмата има дългогодишен опит в регенерирането на индустриални гуми (за тежки автосамосвали, товарачни машини, автогрейдери и други).

Медина Мед разполага със собствена сервизна и производствена база, с модерен сервиз за гуми (леки, товарни, индустриални и агро) и с цех за студен регенерат на гуми за автобуси и камиони. Производствената дейност на Медина Мед е сертифицирана в съответствие с изискванията на системата за управление ISO 9001:2000.

Газификацията на Стара Загора стартира преди 14 години. До момента на територията на града има изградена 132-километрова газоразпределителна мрежа. Чрез нея със синьо гориво се снабдяват 3400 потребители, от тях 3059 са битови абонати, 262 са в обществено-административния сектор, и 68 са промишлени предприятия. Дейността се извършва от Овергаз Юг АД, дъщерна фирма на Овергаз Холдинг АД. Най-големите стопански клиенти на газовата компания в Стара Загора са пивоварната Загорка АД, Ай Би Транс ЕООД и Ремикс Метан ЕООД.
Чрез използването на природен газ (като алтернатива на други видове горива и енергийни източници) само през 2012 година клиентите на Овергаз в Стара Загора са спестили около 20 млн. лева. Това нарежда града на второ място след София по най-големи икономии на енергийни разходи вследствие на използването на природен газ. Статистика на фирмата показва, че битовите потребители са платили с 800 хил. лева по-малко, административният сектор е спестил 5,4 млн. лева. Промишленият сектор е намалил сметките си за енергия с общо 13,9 млн. лева, в резултат на което продукцията на предприятията е по-евтина и конкурентоспособна на пазарите в България и в чужбина.

Ритъм – 4 – ТБ ООД – Стара Загора е вносител на антрацитни и енергийни въглища от Украйна и Русия за индустриални цели и производство на електроенергия. Фирмата има изградена дистрибуторска мрежа във всички големи административни центрове в страната за продажба на дългопламенни въглища за битово отопление.
Ритъм – 4 – ТБ е специализирана и в търговията с метали. Дружеството притежава лиценз за търговия с електрическа енергия.

Зара е група от дружества, които дистрибутират енергийни продукти. Групата управлява верига от бензиностанции. Работи с два терминала за съхранение и обработка на горива. Има собствен специализиран автомобилен транспорт и лаборатория за анализиране на качеството на продуктите.

Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора осигурява питейното и битовото водоснабдяване, отвеждането и пречистването на отпадъчни води на селищата в Старозагорска област и община Тополовград. Дружеството поддържа и експлоатира водоснабдителните системи на 202 населени места с население 370 962 жители. Дружеството разполага с: работилници за ремонт на водомери; лаборатория за химичен анализ на водата; бобинажна работилница, съвременна техника и механизация.
Фирмата експлоатира водопроводни мрежи с обща дължина 3343 км, в това число вътрешна водопроводна мрежа – 2139 км, както и най-съвременната в България Пречиствателна станция за отпадъчни води.

 

илко груев

Още новини