Начало Новини Актуално Предприемачите могат да вземат участие при изработката на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Стара

Предприемачите могат да вземат участие при изработката на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора

Актуално

Предприемачите могат да вземат участие при изработката на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Стара ЗагораТърговско-промишлена палата - Стара Загора представя на бизнеса разработките на екипа на обединение ДЗЗД Трейс-проект, във връзка с определянето на стратегията и целите и идентифицирането на списък с проекти по зони за въздействие в изпълнение на проект Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора.

Стратегическата част на проекта е изградена въз основа на изводите от целевия и проблемния анализ и е насочена към постигане на желаната визия на града.

Палатата се обръща към представителите на бизнеса с молба да разгледат проектните предложения и да направят бележки и допълнения. Те ще бъдат от изключителна важност за синхронизирането на останалите проектни предложения на Община Стара Загора.

За успешното изпълнение на проекта е важно мнението на предприемачите относно готовността, периода и срока на изпълнение, вида на необходимите процедури по Закона за обществените поръчки, прогнозна стойност на проектите и източниците на финансиране, особено за тези проекти, които вече са във фокуса на внимание на Общината. Трябва да се спазят принципите на ефективно и ефикасно разходване на ресурсите с цел оптимален социален, икономически и екологичен ефект от прилаганите мерки.
Проектът Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на града е финансиран по ОП Регионално развитие. Негов ръководител е доц. д-р арх. Минчо Ненчев.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора се обръща към предприемачите с молба да изразят своите мнения и предложения до 28 май 2013 г. чрез имейл info@chambersz.com.
Тези становища и идеи ще бъдат предоставени на екипа, който подготвя проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на града и ще бъдат използвани при работата му.

илко груев

Още новини