Начало Новини Съобщения Предоставяне на становища във връзка с изменение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Предоставяне на становища във връзка с изменение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Съобщения

БТПП в качеството й на национално представителна организация на работодателите участва със свои представители в междуведомствена работна група назначена със Заповед № РД-02-18/29.01.2021 г. на министъра на труда и социалната политика. Междуведомствена работна група има за задача да изготви проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските във връзка с промените в Кодекса на труда от месец декември 2020 г. (обн. в ДВ 107/18.12.2020г.).

https://dv.parliament.bg/ DVWeb/showMaterialDV.jsp? idMat=154367

В тази връзка ви информираме, че имате възможност за представяне на вашите становища по правни и фактически проблеми свързани със сумираното изчисляване на работното време (казусите свързани с временната неработоспособност) и дежурствата по Наредба № 2 от 1994г. за реда за установяване на задължение за дежурство или за разположение на работодателя.

Може да предоставите Вашите становища, бележки и/или предложения по темата до 18.02.2021г. на е-мейл - m.mihaylova@bcci.bg, за да можем да подготвим обща позиция.

Още новини