Начало Новини Предложения на БТПП до министъра на здравеопазването относно зеления сертификат

Предложения на БТПП до министъра на здравеопазването относно зеления сертификат

Необходима e промяна, така че уредбата на зеления сертификат да постига своите здравни цели, без да води до антиконкурентно и във вреда на потребителите изкривяване на пазара

БТПП, като национално призната работодателска организация, през последните две години многократно изпрати свои становища и писма до компетентните институции, във връзка със сигнали от българските фирми, че наложените със заповедите на Министъра на здравеопазването ограничения и мерки са дискриминационни и водят до неравно третиране на търговците в България.

Палатата подкрепя усилията за запазване на човешкото здраве и живот от COVID-19 и осъзнаваме трудната задача, пред която е изправено Министерството на здравеопазването. Счита обаче, че е необходимо да се въведе по-рационален подход и мерките да бъдат налагани равноправно, без да има привилегироване на едни сектори пред други.

Наложеното правило за ограничаване на потребителите чрез въвеждането на зелен сертификат в големите магазини не води до ограничаване на заболеваемостта, а до ощетяване както на производителите и търговците, така и на самите потребители. За да се гарантира опазването на здравето на лицата, е необходимо действителното спазване и контрола на наложените мерки в търговските обекти, като носенето на маски и спазването на дистанция. Въведените ограничителни мерки на база критерия площ на обекта като граница, до достигането на която не важат поставените ограничения за допускане на клиенти, които не разполагат със зелен сертификат, не водят до намаляване на заболеваемостта, а по-скоро до ощетяване на определен брой икономически обекти. Във връзка с изложеното БТПП счита изискването за представянето за зелен сертификат за обекти с площ под 300 кв. м., в които в повечето случаи отсъства възможност за прилагане на противоепидемични мерки (осигуряване на дистанция, контролиран режим на достъп и движение и т.н.) за нерационално при условие, че по-големите обекти, разполагащи с площ от няколко хиляди квадратни метра, разполагат с условията да организират пространството и процеса на безопасно пазаруване за посетителите.

БТПП счита, че неравното третиране на търговците в България и ограничаването на икономическите субекти в страната на практика ще доведе до още по-сериозно задълбочаване на икономическата криза и ще увеличи сивата икономика. Наложеният дискриминационен подход освен, че ощетява търговците на стоки за дома, бита и офиса, мебели, електроника, строителни материали и др. води до ограничаване на пазара и за потребителите, без същевременно мерките да гарантират опазването на тяхното здраве. Настоящите заповеди не дават и ясно разграничение между хранителни магазини и обекти, които предлагат предимно хранителни стоки. Несъмнено е, че хранителните стоки са стоки от първа необходимост, което обяснява улеснените възможности за пазаруване на такива стоки. В същото време, на българския пазар оперират няколко вериги, в които освен хранителни стоки, се продават и нехранителни (мебели, строителни материали, продукти за дома и офиса, техника), но за тези вериги изискванията за зелен сертификат не важат. Липсата на ясен критерий за вида на обекта в Заповедта поощрява вече ясно открояващата се тенденция за увеличаване на нехранителния асортимент в посочените магазини, като на практика позволява той да достигне до 40-50 %. По този начин, със Заповедта се създава конкурентно предимство за участници, действащи на един и същи пазар, а именно - липса на регулаторно ограничение. Това е пряко нарушение на някои от основните пазарни принципи като защита на конкуренцията и свободната стопанска инициатива, заложени в Конституцията и Договора за присъединяване на България към ЕС.

БТПП счита, че дискриминация е налице и за специализираните малки хранителни магазини, чиито клиенти се пренасочват към смесени магазини, продаващи едновременно хранителни и нехранителни стоки, тъй като за тях не се изисква зелен сертификат. Съгласно предоставената информация и данни от наши фирми и наши членове може да се направи безспорен извод, че броят на клиентите, пазарували във физическите магазини на търговците на нехранителни стоки, драстично е намалял след въвеждането на изискването за зелен сертификат. Този спад на места надвишава 50%. Значителен е спадът и в реализираните приходи от продажби на стоки, като същият в някои обекти надхвърля 30%.

Тези свои виждания за необходимост от промяна БТПП изпрати на вниманието на министъра на здравеопазването, така че уредбата на зеления сертификат да постига своите здравни цели, без да води до антиконкурентно и във вреда на потребителите изкривяване на пазара.

БТПП предлага предвидените мерки да бъдат коригирани при съобразяване на следното:

1) Да са съобразени с правилото за еднакво третиране на търговците продаващи стоки от един и същи сегмент, а именно сходни стоки при сходни условия

2) Критерият площ на обекта да отпадне при условие, че бъде направена организация в обекта, която да отговаря на здравните изисквания

3) Мерките да бъдат съобразени с реални експертни анализи на последиците от здравно, пазарно и социално естество, както и на добри практики от страна на други държави - членки на ЕС.

Още новини