Начало Новини Актуално Пречиствателната станция за отпадни води на Стара Загора започва да работи в края на ноември 2010 г.

Пречиствателната станция за отпадни води на Стара Загора започва да работи в края на ноември 2010 г.

Актуално
Пречиствателна станция за отпадни води - Стара Загора

След процеса на пречистване утайката от отпадните води на Стара Загора ще излиза обеззаразена и обезмирисена. Тя ще се пресова и ще се превръща в тор, който притежава изключително добри качества, уточнява инж. Румен Райков, управител на ВиК - Стара Загора.

- Г-н Райков, готова ли е пречиствателната станция за отпадни води на Стара Загора?
- Станцията е почти готова. В понеделник, 18 октомври, започват 72-часовите проби на подстанцията, както и на някои други ел. агрегати. Имаме наши представители, които следят работата заедно с наблюдаващите комисии от ИСПА. Започнахме да прехвърляме специалисти на ВиК - Стара Загора от други пречиствателни станции, които са изключително добре подготвени, за да улесним максимално пуска на новото съоръжение. Помагаме и с ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ КОЛЕКТОРИ КЪМ НОВОИЗГРАДЕНИТЕ.
При последната ни оперативка турско-германският консорциум Хайткамп - МАСС, който е изпълнител на обекта, заяви, че технологично ще се справи до края на октомври. Планираме от началото на ноември да започнем предпусковите работи, включително по подготовката на самия район около пречиствателната станция. Ще бъде направена 72-часова проба с чиста вода,за да се види как функционират всички стъпала на станцията, каква е скоростта на потока.

- Какъв е принципът на пречистване на нашата пречиствателна станция?
- Пречистването е НА ПРИНЦИПА НА БИОЛОГИЧЕСКИ ЦИКЪЛ. Механичното стъпало има една степен на утаители, следва биологично стъпало. След него утайката се вкарва в метантанкове, където се улавя газът метан. Чрез когенератор метанът ще се използва вторично за производство на електроенергия, която ще бъде достатъчно, за да захранва нуждите на пречиствателната станция. Утайката е обеззаразена и обезмирисена. Тя ЩЕ СЕ ПРЕСОВА И ЩЕ СЕ ПРЕВРЪЩА В ТОР, който притежава изключително добри качества.

- Какво количество отпадни води ще може да преработва старозагорската пречиствателна станция?
- Предвидена е за около 300 000 еквивалент единици. Това означава, че при около 150 000-те жители на Стара Загора по никакъв начин няма да се претовари като система. Пускането на пречиствателната станция за отпадни води на Стара Загора ще има огромен екологичен ефект, защото ВСИЧКИТЕ НЕЧИСТОТИИ НА ГРАДА СЕГА СЕ ИЗСИПВАТ В КАНАЛИТЕ СЛЕД НЕГО, минават през редица села и унищожават речните води. С това пречистване реките ще се възстановят напълно. Официалното откриване на пречиствателната станция е насрочено за 30 ноември. Краен бенефициент на проекта е старозагорската община, но тя ще прехвърли обекта за експлоатация от ВиК - Стара Загора.

- Достатъчно модерна ли е новата пречиствателна станция? Преди се говореше, че проектът е изключително лош?
- В началото, когато поех длъжността управител на ВиК - Стара Загора, заварих един смехотворен проект. Предвиждаше се фазата за пречистване на утайката да става чрез компостирането й със слама. Представете си днес, АКО ПАДНАТ 100 ТОНА УТАЙКА, ТРЯБВА ДА ИМАМЕ 100 ТОНА СЛАМА. Равното тракийско поле нямаше да ни стигне само да покриваме отпадъчните продукти със слама. Огромно безумие, което остана в проекта на пречиствателната станция на Хасково. Сигурно ще  купуват слама от цяла Европа, защото тази от България няма да им стигне със сигурност.

- Колко служители ще обслужват новата пречиствателна станция?
- Предполагам, че С ОКОЛО 20 ДУШИ ЩЕ СЕ СПРАВИМ. Бяха предвидени около 72 души, но станцията е достатъчно модерна, за да спестим подобни разходи, които ще натоварят населението.

- Ще се увеличи ли цената на водата с пускането на пречиствателната станция?
- Има такса за пречистване на отпадъчните води, която се приема от ДКЕВР. На настоящия етап цената й е около 0,26 - 0,29 лв. на кубически метър вода. Тази ТАКСА ЩЕ СЕ НАЧИСЛЯВА КЪМ СМЕТКАТА НА ВСЯКО ЕДНО ДОМАКИНСТВО за ползване на питейна вода. Сега цената на водата в Стара Загора е 1,65 лв. без ДДС. След като таксата за пречистване бъде утвърдена от ДКЕВР, тя ще се добавя към сметката за всеки кубик ползвана вода.
Интервю: вестник Национална бизнес поща

Още новини