Начало Новини Актуално Празници в долината на тракийските царе 2023

Празници в долината на тракийските царе 2023

Актуално

На 1 септември 2023 г. изследователи в областта на тракологията, тракийската археология, нумизматиката и реставрацията ще се съберат за четиринадесети пореден път в рамките на Празниците в долината на тракийските царе, за да представят своите доклади в рамките на конференцията „Проблеми и изследвания на тракийската култура".   

Конференцията ще се проведе в Мултимедийната зала на Исторически музей „Искра". Официалното откриване е в 13.00 ч., като четенията и дискусиите ще продължат до 18.00 ч.

В рамките на две заседания ще бъдат представени тринадесет доклада на деветнадесет автора. Тематиката на научните изследвания е разнообразна – нови данни и обобщения на резултати от проучвания на селища и поселищен живот от късножелязната и римската епохи; археологически обекти, свързани с погребалните и поменални практики на траките от  елинистическата епоха; находки, свързани с бита и ежедневието от бронзовата епоха; различни аспекти от религиозните вярвания и обреди на траките; представяне нумизматични паметници, изследване на торевтичните традиции на траките; приложение на въздушно лазерно сканиране (LiDAR) като недеструктивен метод в археологическите проучвания.

Първият доклад, който ще бъде представен е на топ археолога Диана Димитрова и е посветен на два знакови юбилея – 80 години от рождението на д-р Георги Китов и 30 години от откриването на гробнично-култовия комплекс под могила Оструша.

В конференцията  ще участват учени  от Националния археологически институт с музей при БАН, от Института по Балканистика с център по тракология при БАН, от Националния исторически музей, от Софийския университет „Св. Кл. Охридски",  от РИМ – Кърджали, от РИМ – Смолян и от ИМ „Искра" – Казанлък.

Продължени са няколко добри практики в провеждането на конференцията – представяне на доклади с тематика свързана с паметници от района на Казанлъшката долина, интердисциплинарни изследвания и участие на млади колеги-докторанти и магистри.

Още новини