Начало Новини Актуално Правителството търси възможности за повишаване на квалификацията и цифрови умения на работещите

Правителството търси възможности за повишаване на квалификацията и цифрови умения на работещите

Актуално

работаБългария предвижда да увеличи възможностите за повишаване на квалификацията на работната сила с акцент върху придобиването на цифрови умения, идентифициране и осигуряване на механизъм за валидиране на умения, придобити чрез неформално и самостоятелно обучение. Това каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на участието си във видеоконферентна връзка на министрите на държавите-членки на ЕС по заетост и социална политика. По време на дискусията бяха обсъдени приетите на национално и европейско равнище възстановителни мерки за преодоляване на последиците от настоящата криза и за стабилизиране на пазара на труда.

В изказването си министър Сачева подчерта, че българското правителство е предприело спешни мерки за насърчаване на равенството между жените и мъжете и защита на уязвимите групи - работещи родители, хора с ниски доходи, самотни родители, възрастни и хора с увреждания. Въведохме нов вид плащане за родители на деца до 14 години, които са ползвали поне 20 дни неплатен отпуск поради липсата на възможност да работят от вкъщи по време на извънредното положение. Предприехме и мерки, за да осигурим алтернативни методи за предоставяне на социални услуги по време на пандемията COVID-19, каза министър Сачева.

България актуализира трудовото си законодателство, за да улесни и разшири възможностите за дистанционна работа и гъвкаво работно време. Убедени сме, че увеличеното използване на тези гъвкави форми на работа ще имат важна роля, когато се върнем към устойчивия икономически растеж, каза министър Деница Сачева. Те обаче трябва да бъдат приложени по начин, който зачита правата и интересите на работниците. Прилагането на Европейския стълб на социалните права и бързото транспониране на Директивата за прозрачните и предвидими условия на труд са от изключително значение в това отношение, добави министър Сачева.

България все още разглежда представения от Европейската комисия План за възстановяване. Първоначалният ни анализ показва, че ЕК взе предвид силното послание от държавите-членки, че социалното измерение следва да бъде ключов елемент от този документ. Дългосрочните цели на ЕС следва да бъдат допълнени с инструменти и подходящо финансиране в подкрепа на усилията на държавите-членки за справяне с ефектите на COVID-19 върху пазара на труда и засегнатите социални групи, каза министър Деница Сачева.

Още новини