Начало Новини Актуално Правителството прие нови прагове за обществени поръчки

Правителството прие нови прагове за обществени поръчки

Актуално
Министерски съвет

Правителството направи промени в ПМС 55/2007, което регламентира условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните и от кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество Черно море 2007-2013 и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Промените се правят с цел да се съгласува нормативният акт с новите правила за възлагане на обществени поръчки, влезли в сила в края на м. февруари т. г. с измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки, съобщиха от правителствената прусслужба.

В съответствие с тях в ПМС 55/2007 г. се увеличават праговете при провеждане на процедурата по договаряне без пояснителен документ, като за строителство те ще бъдат от 240 000 лв. до 350 000 лв., а за доставки или услуги – от 60 000 лв. до 100 000 лв., включително съфинансирането от страна на бенефициента. Увеличават се и праговете, при които бенефициентите могат да не провеждат процедура за определяне на изпълнител, но са длъжни да съберат не по-малко от три оферти – за строителство те ще бъдат в границите от 45 000 лв. до 240 000 лв., а за доставки или услуги ще са от 15 000 лв. до 60 000 лв.

В приложното поле на постановлението се включва и Норвежкият финансов механизъм, което означава, че всички правила за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ ще важат и за него.

Още новини