Начало Новини Актуално Правителството одобри енергийната стратегия на България до 2020 г.

Правителството одобри енергийната стратегия на България до 2020 г.

Актуално
Енергийна стратегия на България

Министерският съвет прие новата Eнергийна стратегия на Република България до 2020 г., подготвена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Тя е основополагащ документ на националната политика в сектора, който след одобрение от кабинета се внася за утвърждаване в Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство.

Гарантирането на националната енергийна сигурност е свързано с участието на страната ни в проектите от Южния газов коридор, изграждането  на междусистемни газови връзки, разширяването на капацитета за съхранение на природен газ и изграждане на ново газово хранилище.

Новата стратегия бе разработена при пълна прозрачност, интензивен диалог и общи усилия между институциите, бизнеса и научната общност. В него се отбелязва, че реализацията на независим регулиран и конкурентен енергиен пазар е пътят за постигане на дългосрочна конкурентоспособност на икономиката. Това ще се осъществи чрез прозрачно опериране и развитие на мрежите, чрез електроенергийна борса и отделяне на преносните оператори.

С мерките за по-висока енергийна ефективност ще се намали енергоемкостта на българската икономика и ще преодолеят и значимите различия между страната ни и другите държави членки на ЕС, подчерта още министър Трайков.  България има амбицията до 2020 г. да намали с 50% енергийната интензивност на брутния си вътрешен продукт, се посочва в стратегията. В това отношение тя предвижда мерки за насърчаване на енергоспестяването както при преобразуването, така и при потреблението на енергия чрез въвеждане на умни мрежи.

Отделено е специално място на подсектора на ВЕИ като елемент от устойчивото развитие на икономиката, както и на ядрената енергия. Националната цел от 16% дял на ВЕИ от общото крайно потребление на енергия ще бъде постигната чрез балансирано въвеждане на тези нови технологии на разумни за потребителя цени.

Още новини