Начало Новини Актуално Правителството назначи 25-има областни управители. Иван Чолаков поема отново поста в Стара Загора

Правителството назначи 25-има областни управители. Иван Чолаков поема отново поста в Стара Загора

Актуално

Министерският съвет прие решение, с което назначава 25-има областни управители, като от тях 17 са заемали тази длъжност и в предишен период.

 

Николай Шушков е назначен за областен управител на област Благоевград. Заемал е същата длъжност в периода май 2021 г. - януари 2022 г. Два пъти е бил заместник-кмет на община Благоевград. Шушков е дългогодишен служител в Агенция Митници. Притежава богат опит и професионални умения, придобити от работа му в областта на международния транспорт и логистика. Бил е ръководител на Митнически департамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port Sofia - ТПА София ЕАД. Висшето си образование е завършил в Полтавския университет по икономика и търговия в Украйна.

Мария Нейкова ще изпълнява длъжността областен управител на област Бургас за втори път след 2021 г., когато е била на тази позиция. Тя е професор по административно право и процес и доктор на науките по национална сигурност. Декан е на Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет. Нейкова притежава богат управленски и административен опит. В периода 2001-2009 г. е била областен управител на Стара Загора. Автор е на много научни трудове и носител на множество отличия и награди.

За областен управител на област Варна е назначен Марио Смърков. Същия пост е заемал от 27 май 2021 г. до 24 февруари 2022 г. В периода 1999 г. - 2017 г. изпълнява различни длъжности, сред които и ръководни, в Национална служба Сигурност, Държавна агенция Национална сигурност и Главна дирекция Борба с организираната престъпност към МВР. През периода на служба в МВР и ДАНС е награждаван многократно за постигнати високи резултати и за съществен принос при изпълнение на служебните задължения.

За втори път длъжността областен управител на Област Велико Търново ще изпълнява Георги Гугучков. Същата длъжност той е заемал от май 2021 г. до януари 2022 г. Завършил е НВУ Васил Левски във Велико Търново през 1980 г. с квалификация офицер от Инженерни войски като магистър по Пътно строителство. По-късно завършва Военната академия Г. С. Раковски, както и Стратегическия курс на ГЩ факултет на Военната академия Г.С. Раковски с придобита квалификация Специалист по военнополитически и стратегически проблеми на сигурността и отбраната. От 1980 до 2001 г. е на кадрова военна служба във ВС на България, като последната му заемана длъжност е била командир на бригада и звание полковник. Има дългогодишен управленски опит в частния сектор в сферата строителството в градска среда.

Огнян Михайлов е назначен за областен управител на област Видин. На същия пост е бил през 2017 г. и 2021 г. Притежава образователно-квалификационна степен магистър по специалността Управление на обществения ред и сигурност на Република България от Академията на МВР. Михайлов е дългогодишен служител на МВР, като преминава през всички нива на професионално развитие до директор на РДВР, ОДП и ОДМВР-Видин. Работил е също в системата на енергетиката и на Държавната агенция Държавен резерв и военновременни запаси в София.

Длъжността областен управител на област Враца ще изпълнява Георги Митов. Придобива бакалавърска степен по Счетоводство и контрол от УНСС, притежава магистърска степен Финанси към Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий, а по-късно завършва специализиран курс за подготовка Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в Академията на МВР в София. Дълги години работи в системата на МВР, като през 2012 г. е назначен за началник сектор Криминална полиция в РУ на МВР - Враца, а от 2015 до 2019 г. е началник РУ на МВР към ОД на МВР във Враца. От 2019 г. до момента се занимава с организация и управление на дейности, свързани с инфраструктурното строителство в частния сектор.

Кристина Сидорова е назначена за областен управител на област Габрово. Завършила е специалност Комуникационна техника и технологии в Техническия университет в София и магистратура Стопанско управление. От 2014 до 2017 г. е била общински съветник в Габрово. Сидорова е била народен представител в 44-ото Народно събрание. Заемала позицията заместник областен управител на Област Габрово в периода юни 2021 г. - януари 2022 г.

За областен управител на област Добрич е назначен Здравко Здравков. Здравков има значителен управленски опит в частния сектор в сферата на селското стопанство, а преди това е бил мениджър в сектора на недвижимите имоти. Има придобита степен магистър по две специалности от Шуменския университет Епископ Константин Преславски. От юни 2021 г. до януари 2022 г. е бил заместник областен управител на Добрич.

Александър Пандурски е назначен за областен управител на област Кюстендил. Пандурски притежава магистърска степен по специалността Радиотехника от Техническия университет - София. От 2013 до март 2021 г. заема длъжността ръководител на Областна пощенска станция - Кюстендил. В периода май 2021 г. - януари 2022 г. е бил областен управител на Област Кюстендил.

За областен управител на област Ловеч е назначен Светослав Славчев. Завършил е Висшето военно общовойсково училище във Велико Търново. Бил е дългогодишен служител в Областната дирекция на МВР в Ловеч, където в периода 2010 г. - 2015 г. е началник отдел на Охранителна полиция. Бил е областен управител на област Ловеч в периода май 2021 г. - януари 2022 г.

Валери Димитров е назначен за областен управител на област Монтана. Димитров е магистър по специалността Национална полиция от ВВОУ Васил Левски в гр. Велико Търново. От 1993 г. до 2015 г. е работил в системата на МВР, като е заемал различни длъжности, включително и директор на Областната дирекция на МВР - Монтана. Бил е областен управител на Област Монтана в периода май 2021 г. - януари 2022 г.

За областен управител на област Пазарджик е назначен Трендафил Величков. Завършил е специалност Финанси и кредит в Киевски университет в Украйна. Притежава магистърска степен по Стратегическо ръководство на националната сигурност и отбраната на Националната военна академия Г. С. Раковски. Величков е бил областен управител на Област Пазарджик в периода 2014 г. - 2016 г. Има дългогодишен опит в сферата на журналистиката, на мобилните комуникации, маркетинга и рекламата.

Правителството назначи Людмил Веселинов за областен управител на област Перник. Веселинов е доктор по изкуствознание и изкуства, както и магистър по Книга и печатна графика в Националната художествена академия. Той е преподавател в Софийския университет. Автор е на графичния дизайн на над 200 книги. От 2015 г. до 2017 г. Людмил Веселинов е бил член на Съвета на директорите на Националния дворец на културата ЕАД, Конгресен център - София. От 2017 г. до 2021 г. Веселинов е бил член и председател на Съвета на директорите на държавното строително-надзорно дружество Агроводинвест ЕАД.

Иван Петков е назначен за областен управител на област Плевен. По образование е магистър по Педагогика във Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, както е и бакалавър Социални дейности в същото висше учебно заведение. Петков е дългогодишен служител в системата на Министерството на правосъдието, където е заемал ръководни постове в Главна дирекция Изпълнение на наказанията. Заемал е длъжността заместник областен управител на Плевенска област.

Ангел Стоев е назначен за областен управител на област Пловдив. Той е заемал същата длъжност в периода 2021-2022 година. Притежава образователно-квалификационна степен магистър по специалността Международни икономически отношения от УНСС, а също така е доктор по философия от Академията на МВР - София. Дългогодишен служител е на НСС и ДАНС като е заемал длъжността директор на Регионална дирекция ДАНС - Пловдив. Работил е и на високи мениджърски позиции в частния сектор. Ангел Стоев има специализации в управление на кризи, противодействия на тероризма и стратегическо управление.

За областен управител на Разград е назначен Драгомир Златев. Драгомир Златев е бил е зам.-кмет на община Самуил, работил е също в администрацията на Община Разград. Златев е работил в Областна служба Изтърпяване на наказанията, където след конкурс е бил назначен и за началник на службата. От 1 юни 2021 г. до 1 август 2022 г. е заместник областен управител на област Разград.

Николай Неделчев е назначен за областен управител на област Силистра. Завършил е ВТУ Ангел Кънчев със специалност инженер селскостопанска техника. От 1991 г. до 1999 г. е бил заместник-кмет на община Ситово, а от 2003 до 2015 г. - кмет на същата община. От 2015 г. до настоящия момент е общински съветник в община Ситово. Участва активно в гражданското общество чрез сдружение Информационен център за развитие на община Ситово, на което е председател. От 2017 г. работи в частния сектор. Почетен гражданин е на община Ситово.

За областен управител на област Сливен е назначен Минчо Афузов. Същата длъжност Афузов е заемал в периода от май 2021 г. до февруари 2022 г. Преди това е бил общински съветник в Общински съвет - Сливен от 2015 г. до 2017 г. Дълги години е работил в частния сектор. Притежава образователно-квалификационна степен магистър по специалността Международни икономически отношения в Стопанската академия Д. А. Ценов - Свищов.

Митко Михайлов е назначен за областен управител на област София. Притежава дългогодишен административен и управленски опит, заемал е ръководни длъжности в администрациите на Министерството на финансите и Министерството на младежта и спорта. През 2015 г. е заемал поста зам.-председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, а в периода май 2021 г. - януари 2022 г. е бил областен управител на област София. Притежава висше икономическо и юридическо образование.

Радослав Стойчев е назначен за областен управител на Софийска област. В периода май 2021 г. - януари 2022 г. е заемал същата длъжност. Преди това е бил е народен представител в 43-ото и 44-ото Народно събрание. През 2011 г. - 2014 г. е зам.-кмет на община Самоков. Притежава образователно-квалификационна степен магистър по Икономика и организация на труда от УНСС.

За областен управител на област Стара Загора е назначен Иван Чолаков. Той притежава юридическо образование. Има петгодишен стаж като адвокат в Адвокатска колегия - Стара Загора. Дълги години е работил в системата на МВР, като в периода 2013 г. - 2016 г. е бил директор на Областната дирекция на МВР-Стара Загора. В периода май 2021 г. - януари 2022 г. е заемал длъжността областен управител на област Стара Загора.

На длъжността областен управител на област Хасково е назначен Минко Ангелов. Заема длъжността за трети път, като преди това е бил областен управител на област Хасково в периода февруари - май 2017 г., както и в периода май 2021 г. - януари 2022 г. Бил е народен представител в 45-ото Народно събрание, както и зам.-кмет на община Хасково през 2012 г. - 2014 г. Притежава образователно-квалификационна степен магистър от Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост в гр. Пловдив.

Христо Христов е назначен за областен управител на област Шумен. Той е дългогодишен академичен преподавател в сферата на сигурността и отбраната, като към момента е декан на Факултета по технически науки при Шуменския университет Епископ Константин Преславски. Последователно в периода 1987 г. - 2011 г. е работил в Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и ДАНС.

Стефан Сабрутев е назначен за областен управител на Област Смолян, като за втори път заема тази длъжност. Бил е също така общински съветник в Общински съвет - Смолян, работил е и в частния сектор в сферата на строителството. Притежава образователно-квалификационна степен магистър по Екология на селищни системи от Аграрния университет в Пловдив.

Георги Чалъков ще изпълнява длъжността областен управител на област Ямбол за трети път. Работил е като управител в частния сектор, в периода 2015 г. - 2020 г. е бил заместник-кмет на община Тунджа. Завършил е висшето си образование в УНСС със специалност Икономика на търговията.

Със същото решение на Министерския съвет се освобождават от длъжност съответните досегашни областни управители.

Още новини