Начало Новини Актуално Позицията на работодателите за договаряне на работната заплата е важна

Позицията на работодателите за договаряне на работната заплата е важна

Актуално

статистика търговияБългарска търговско-промишлена палата изразява несъгласие за начина, по който се подготвя изменение и допълнение на Наредба за договаряне на работната заплата. С това се занимава работна група към Министерство на труда и социалната политика. Наредбата за договаряне на работната заплата е приета с ПМС № 129 от 5.07.1991 г.

Българска търговско-промишлена палата, счита че не е налице законово основание, според което министърът на труда и социалната политика да е оправомощен да приеме такъв подзаконов акт - проект за изменение на цитираната наредба. Поради това, обсъждането на изменение и допълнение на посочената наредба не е допустимо, докато не се допълни Кодекса на труда с разпоредби, които да оправомощават министъра на труда и социалната политика да издаде такъв акт.

Независимо от гореизложеното БТПП счита, че е необходимо да се разгледа цялостно нормативната уредба, регламентираща работната заплата и да се направи преценка за необходимостта от промяна. В този процес трябва да участват и представители на работодателите и на работодателските организации.

Във връзка с тази позиция Търговско-промишлена палата - Стара Загора се обръща с молба към представителите на бизнеса да предоставят свои мнения, позиции и предложения по темата. Това може да стане в срок до 27 ноември 2012 г. чрез имейл: info@chambersz.com.

Още новини