Начало Новини Актуално Позиция на Граждански клуб ЛИПА – Стара Загора по повод на референдума

Позиция на Граждански клуб ЛИПА – Стара Загора по повод на референдума

Актуално

Граждански клуб ЛИПА Стара Загора референдумаЧленовете на Граждански клуб ЛИПА – Стара Загора излязоха с обща позиция преди провеждането на националния референдум с въпрос: Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала? ГК ЛИПА призовава за отговорно поведение от страна на всеки и гласуване на предстоящия на 27 януари 2013 г. референдум.

ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИПА – СТАРА ЗАГОРА:
ЗА ДЪРЖАВНИЧЕСКА И НАЦИОНАЛНО ОТГОВОРНА ПОЗИЦИЯ
НА ПЪРВИЯ РЕФЕРЕНДУМ В НОВАТА НИ ИСТОРИЯ

Воден от уважение към ценностите на гражданското общество и към всички демократични форми на гражданска активност, ГК ЛИПА заявява че:

Участието в предстоящия национален референдум за развитието на ядрената енергетика е израз на гражданска активност и на съпричастност към бъдещето на България. Надяваме се хората от Стара Загора, много от които са свързани с енергийния сектор, а също и преобладаващата част от българските граждани, да гласуват и да изразят своето мнение, с разбирането, че съдействат за формирането на държавническа и национално отговорна позиция.

Заедно с това членовете на ГК ЛИПА виждат различни проблеми, които могат да го компрометират.

Идеята за референдума е много значима и първият референдум от над 60 години заслужава държавническо отношение и организация, която да утвърди новото начало на тази важна форма на пряка демокрация. Идеята не бива да се жертва заради конюнктурни интереси на политическите партии в България.

Въпросите за енергетиката, и в това число за ядрената енергетика, са стратегически национален приоритет. Подготовката на референдума, информационната кампания и поведението на политическите и граждански организации би трябвало да е на нивото на националните интереси, докато на практика се стига до все по-голяма политизация. Тази среда, според нас, не е здрава основа за провеждане на такъв референдум.  

Въпросът, който се задава: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“, според нас е формулиран неподходящо за референдум, тъй като на практика съдържа два въпроса, на които може да се отговори различно. 

Друга част от проблемите се дължат на контекста - начина, по който се информират хората, е объркващ и засилва неяснотите в самия въпрос.

Трето, въпросът има преобладаващо експертен характер, а от хората не може да се иска експертно отношение. Защото в избора на „ДА” или „НЕ” не трябва да се съдържат преценки, свързани с перспективата на сложен пазар като енергийния. Дори експертите не са единни в анализите и в отговорите по тези въпроси.

Гражданите са поставени в положението да не могат да направят компетентен и информиран избор и посочените проблеми в голяма степен ги демотивират за участие в референдума. Това поставя под съмнение достигане на необходимото ниво на активност, за да бъде референдумът валиден.

По тези причини считаме, че резултатите от гласуването ще носят същите проблеми, няма да дадат очакваната яснота от допитването и ще позволяват различни тълкувания.

С това свое становище ГК ЛИПА представя на гражданите виждането си за обективната ситуация относно предстоящия референдум.

Граждански клуб ЛИПА
22 януари 2013 г.

 

 

Още новини