Начало Новини Актуално Повече видимост на българските винени дестинации и нови идеи за райониране в сектора

Повече видимост на българските винени дестинации и нови идеи за райониране в сектора

Актуално

Инициативи за повече видимост на българските винени дестинации и нови идеи за райониране в сектора бяха обсъдени в петък в Министерството на земеделието на работна среща, ръководена от заместник-министър Георги Събев с участието на заместник-министър Тодор Джиков.

На заседанието бяха представени резултатите от проведено от аграрното министерство анкетно проучване относно възможностите за ревизиране на районите със Защитено наименование за произход (ЗНП) и Защитено географско указание (ЗГУ), както и въвеждането на специализирани указателни табели, насочващи към българските винопроизводители. И двата дискутирани въпроса целят даване на по-добра видимост на българските винарни и вината, произведени от тях.

Мнозинството от анкетираните считат, че районите трябва да отразяват в по-голяма степен разнообразните природо-климатични условия, които формират характерния тероар при производството на качествени вина. Заместник-министър Събев отбеляза, че в новия програмен период ще има специална интервенция в рамките на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на България, свързана със схемите за качество. Също така ще има възможност за популяризиране на логата на ЗГУ и ЗНП, които са общи за хранителните продукти и за вината. Той прикани представителите на сектора да вземат по-активно участие в развитието на винения сектор чрез участие в разговори, включително и с други заинтересовани страни. Много е важно за развитието на винения туризъм да се стимулират и активизират взаимоотношенията между производители - включително и на хранителни продукти в близост до винарните, организации за управление на туристическите региони, както и представители на местната власт, подчерта аграрният заместник-министър.

Необходимостта от преглед на сегашното райониране по схемите за качество е необходимо, за да има цялостен логичен и реално работещ подход към българското производство и българските продукти, включително и вината, в интерес на развитието на регионите у нас, коментира още Георги Събев. България има 52 защитени наименования за произход за вина, но не всички от тях се използват. Страната е защитила две Защитени географски указания - Тракийска низина и Дунавска равнина, които, от своя страна, обхващат региони, които не попадат в тези географски области. Разглеждането на сегашните очертания на райониране на географските означения става по предложение на Георги Събев, в рамката на стартираната през 2021 г. Програма за местни традиционни регионални продукти.

По време на работното заседание беше представен и напредъкът по нормативното регулиране на указателни табели (пътен знак) за винен път/район/дестинация във връзка с подадено от МЗм официално искане за изменение на Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

В тази връзка са предприети действия от страна на министерствата на земеделието, на туризма и на културата за включване на винопроизводството в националния списък на елементите на нематериалното културно наследство, което е изискване за кафяви указателни табели. Документите за кандидатурата са в процес на подготовка и до края на този месец ще бъдат входирани от Института по лозарство и винарство в гр. Плевен.

Още новини