Начало Новини Актуално Потвърди се решението на ОИК да бъдат прекратени пълномощията на Живко Танев

Потвърди се решението на ОИК да бъдат прекратени пълномощията на Живко Танев

Актуално
Живко Танев

Състав на Административния съд в Стара Загора потвърди решението на Общинската избирателна комисия в Стара Загора от 14 октомври, с което са прекратени предсрочно пълномощията на общинския съветник Живко Танев, избран от листата на партия „Движение за свобода и справедливост“ заради това, че има влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление от общ характер.

Делото, което влезе и в Общинската избирателна комисия, бе образувано и се гледа първо в Районния съд в Стара Загора заради твърдения на бившия общински съветник Александър Крачолов, че Танев е подправил запис на заповед, като, вместо сумата 5000 лв., е вписал 55 000 лв. Крачолов твърдеше пред съда, че е взел заем от Танев от 5000 лв., който по-късно е върнал. Според Танев обаче, сумата е 55 000 лв. и не е изплатена.

Решението на АС в Стара Загора, което е от 29 ноември, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
„Ще обжалвам пред ВАС“, каза Танев. Производството бе образувано по реда на чл. 104 от Закона за местните избори (ЗМИ) във връзка с чл. 30, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).  
Делото е образувано по жалба на общинския съветник против решението на ОИК – Стара Загора, с което се прекратяват пълномощията му.
В жалбата Танев поддържа позицията, че правомощията му би следвало да се прекратят в случай че има наложено и приведено в сила ефективно наказание, и прави искане за отмяна на оспореното решение на ОИК-Стара Загора.
Ответникът по жалбата - Общинската избирателна комисия в Стара Загора, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена.

Как се стигна до Административния съд

С входящ №4816 от 24 август в Община Стара Загора е постъпило писмо от председателя на Районния съд в Стара Загора, с което са приложени преписи от присъди на Районния и Окръжния съд в Стара Загора и на Върховния касационен съд, както и свидетелство за съдимост.  
От документите се установява, че с влязла в сила на 19 октомври 2009 година присъда Танев е признат за виновен и осъден за извършено престъпление по чл. 309, ал. 2 от НК, за което му е наложена условна присъда. Наказанието е “лишаване от свобода” за срок от 1 година и 6 месеца с 4-годишен изпитателен срок. Общинският съветник е уведомен за постъпилите в Общинската избирателна комисия документи и е информиран, че в 3-дневен срок може да направи писмено възражение.
Уведомителното писмо с посочените документи са връчени на Танев с нотариална покана на 5 октомври. В ОИК-Стара Загора е постъпило писмено възражение от общинския съветник с вх. рег. №92-00-708 от 7 октомври, в което Танев излага съображения, че, предвид постановеното му условно осъждане, липсва основание за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.
На 14 октомври е проведено заседание на ОИК–Стара Загора, на което единодушно е прието решение за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник. Решението е обосновано с обстоятелството, че Танев е осъден с влязла в сила присъда на “лишаване от свобода” за извършено умишлено престъпление от общ характер.

Трябва или не съветникът да е извън местния парламент?

След като съдът е обсъдил събраните по делото доказателства, е установил, че жалбата на Танев е неоснователна.
Решението на ОИК–Стара Загора е взето на законно проведено заседание, по време на което са присъствали повече от половината от състава на комисията.
Обжалваното решение е с надлежно съставен протокол, подписан от председателя, първия заместник-председател и секретаря, както и от всичките присъствали на заседанието членове на комисията.  
„Предсрочното прекратяване пълномощията на общински съветник се стига при три задължителни елемента: той да е осъден с влязла в сила присъда, осъждането да е за умишлено престъпление от общ характер, а третото – наложеното наказание да е лишаване от свобода“, пише в съдебното решение.
Пак от него става ясно, че не е спорно в делото, че Танев е избран за общински съветник от листата на партия „Движение за свобода и справедливост“, а че, според предоставените на съда документи, е установено, че общинският съветник е осъден с влязла в сила присъда на „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление от общ характер.
„Разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА не уточнява дали за прекратяване правомощия на общински съветник  наложеното с влязла в сила присъда наказание „лишаване от свобода” следва да е ефективно.
Но тази „липса на регламентация” не означава празнота в закона“, аргументира се съдът.
Не е налице и твърдението от Танев за допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила. ОИК–Стара Загора стриктно е спазила законово регламентираната процедура.
„Общинският съветник е бил надлежно уведомен за започналото производство по чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, като му е указана възможността да направи писмено възражение“, се казва още в решението.

Информация: вестник Новината

Още новини