Начало Новини Актуално Потребителският разход в България нараства

Потребителският разход в България нараства

Актуално

Спотребителски разход България нарастваПрез четвъртото тримесечие на 2012 г. потребителският разход в Европейския съюз (ЕС) се свива с 0,1% в сравнение със същия период на 2011 г. Данните сочат значително подобрение спрямо третото тримесечие на 2012 г., когато разходът спада с 1,7% спрямо същия период на 2011 г. Информацията е на технологичната компания за разплащания Visa Европа, която изготвя барометър за потребителския разход в ЕС на база транзакциите с карти Visa.

След като бъдат обработени, тези данни стават ясен индикатор за общите разходи на потребителите на територията на общността, независимо от начина на плащане. Предвид това, че в Европейския съюз едно на всеки 6,75 евро се харчи с карта Visa, барометърът дава цялостен поглед върху общото състояние на потребителския разход в общността, съобщиха от AMI Communications за Visa Europe.

Като цяло разходът в страните от ЕС продължава да намалява, но с по-бавни темпове спрямо предходното тримесечие на 2012 г. Това се дължи основно на добрите резултатите в трите най-големи икономики в общността. През четвъртото тримесечие потребителският разход нараства с 1,3% във Франция и с 2,1% във Великобритания спрямо същия период на 2011 г. За периода юли-септември 2012 г. потребителският разход и в двете държави спада на годишна база. В Германия данните показват увеличение от 2,6% на годишна база, следващо ръста от предходното тримесечие.

Още по-голям ръст се наблюдава в страните от Източна Европа. България, Чехия и Литва са държавите-членки, в които потребителският разход за последното тримесечие на 2012 г. нараства най-осезаемо. Изследването не обявява конкретна информация за трите икономики. 

В контраст с положителните данни, в Италия и Испания, четвъртата и петата по големина икономики в ЕС, се наблюдава ускорен спад в разхода и през четвъртото тримесечие на 2012 г., съответно с 7,6% и 6,5%. Потребителският разход в Португалия и Гърция също продължава да се свива, съответно с 7,4% и 2% през октомври – декември 2012 г. спрямо същия период на предходната година.

В 14 от 27-те икономики на ЕС за периода октомври – декември 2012 г. се наблюдава ръст на потребителския разход на годишна база, спрямо 15 през предходното тримесечие.

Филип Саймс, главен финансов директор на Visa Европа, каза:
През 2012 г. домакинствата в Европейския съюз харчат по-малко от 2011 г. – през три от четирите тримесечия потребителският разход е по-нисък на годишна база. В края на годината обаче разходът се увеличава, като почти достига нивата от 2011 г. Завръщането към ръст на потребителския разход е добър знак за много от големите икономики в Европейския съюз, които движат растежа. Надяваме се тази тенденция да се запази и през 2013 г.

За барометъра на потребителския разход в ЕС на Visa Европа
В ЕС едно евро на всеки 6,75 евро се харчи с карта Visa, около 80% от тези средства - с дебитните карти Visa. Това превръща барометърът в изчерпателен и актуален източник на информация за състоянието на потребителския разход в общността. Барометърът на Visa Европа е базиран на изхарчените средства с всички карти Visa, издадени в ЕС – дебитни, кредитни и предплатени. Моделът, по който данните се обработват, е изготвен и се прилага от компанията за финансова информация Markit.

Данните са адаптирани спрямо промените в броя издадени карти Visa, за да се отчете разрастването на бизнеса на компанията. Информацията е изгладена допълнително, за да се вземат под внимание променящите се предпочитания на потребителите към употребата на разплащателни карти. За да се отчете влиянието на инфлацията, данните са дефлирани с индекса на потребителските цени. Така барометърът се превръща в реален индикатор на промените в разхода на домакинствата.

Данните на Visa отлично корелират с еквивалентната информация, която статистическите служби разпространяват. Изследването на компанията дори покрива много по-широк спектър от сектори, не само търговия, тъй като картите все повече се използват за плащания на комунални услуги и данъци.

Барометър на Visa Европа за потребителския разход в ЕС.

За Visa Европа
Visa Европа е компания за технологични разплащания, собственост и функционираща чрез своите банки-членове и други доставчици на услуги за разплащания от 36 държави в цяла Европа. Visa Европа използва последните иновативни технологии, за да създаде услуги и инфраструктура, които да позволяват на милиони европейски потребители, бизнес организации и правителства да осъществяват електронни разплащания. Visa Европа не е компания за кредитни карти, близо 80% от разплащанията в мрежата й се осъществяват с дебитни карти. Нейните членове са отговорни за издаването на картите, привличането на нови търговци и определянето на таксите, които ползвателите на услугите заплащат.

Visa Европа следва бизнес модел на големи обеми и ниски разходи. Основната й цел е да обслужва своите членове. Реализираният финансов излишък се реинвестира в дейността на компанията и се използва за натрупване на капиталови резерви. През последните шест години Visa Европа е вложила над един милиард евро в нови технологии и инфраструктура.

От 2004 г. Visa Европа е независима от Visa Inc. и притежава изключителен, неотменим и постоянен лиценз за Европа. Двете компании работят в партньорство, за да гарантират глобалните разплащания с карти Visa. Като силно ангажирана европейска платежна система Visa Европа е в състояние да отговаря бързо на специфичните пазарни нужди на европейските банки и техните клиенти - картодържатели и търговци на дребно. Тя работи за осъществяване целта на Европейската комисия да създаде истински вътрешен пазар за плащания.

Още новини