Начало Новини Актуално Потребителските кредити намаляват, жилищните се увеличават

Потребителските кредити намаляват, жилищните се увеличават

Актуално
Жилищни кредити

В края на юли депозитите на неправителствения сектор у нас са 46.19 млрд. лева (60.7% от БВП), сочи паричната статистика на Българската народна банка (БНБ). Годишният им ръст е 12.2% при 10.5% през юни 2011 година. Депозитите на нефинансовите предприятия са 13.547 млрд. лева (17.8% от БВП) в края на юли 2011 година.

В сравнение със същия месец на 2010 г. те нарастват с 12.3% (10% годишен ръст през юни 2011 година), съобщи econ.bg.

По данни на банката депозитите на финансови предприятия се увеличават с 9.9% на годишна база през юли (6.7% годишен ръст през юни 2011 г.) и в края на месеца достигат 3.77 млрд. лева (5% от БВП).

Депозитите на домакинства и НТООД са 28.873 млрд. лева (38% от БВП) в края на юли 2011 година. Те нарастват с 12.5% спрямо същия месец на 2010 г. (11.2% годишен ръст през юни 2011 година).

Нетните вътрешни активи са 50.58 млрд. лева в края на юли 2011 година. Те се увеличават с 3.6% спрямо същия месец на 2010 г. (2.6% годишен ръст през юни 2011 година). В края на месеца основният им компонент - вътрешният кредит, възлиза на 51.771 млрд. лева и нараства с 4.4% (3.7% годишен ръст през юни 2011 година).

На годишна база през отчетния месец вземанията от неправителствения сектор се повишават с 2.9%, достигайки 52.996 млрд. лева (2.6% ръст през юни 2011 година).

В края на юли 2011 г. кредитите за неправителствения сектор са 52.093 млрд. лева (68.5% от БВП) при 51.919 млрд. лева към юни (68.3% от БВП). Годишният им темп на нарастване е 2.5% (2.1% годишен ръст през юни 2011 година).

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните покупки на кредити от други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните 12 месеца е 471.8 млн. лева. На годишна база продадените кредити от други ПФИ са 172.7 млн. лева (в това число 72.1 млн. лева през юли), а обратно изкупените кредити - 644.5 млн. лева (в това число 0.4 млн. лева през юли 2011 година).

Кредитите за нефинансови предприятия се повишават с 4.8% на годишна база през юли (4.1% ръст през юни 2011 г.) и в края на месеца достигат 32.321 млрд. лева (42.5% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са 18.963 млрд. лева (24.9% от БВП) в края на юли 2011 година. Те намаляват с 0.5% спрямо същия месец на 2010 г. (0.6% годишен спад през юни 2011 година).

В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.779 млрд. лева и нарастват с 2.5% (2.5% ръст през юни 2011 година). Потребителските кредити възлизат на 7.583 млрд. лева и са по-малко с 1% спрямо юли 2010 г. (1% спад през юни 2011 година). На годишна база други кредити намаляват с 2% (2.8% годишен спад през юни 2011 г.), като достигат 889.6 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 809.2 млн. лева в края на юли 2011 година. В сравнение с юли 2010 г. те намаляват с 13.4% (8% годишен спад през юни 2011 година).

Нетните чуждестранни активи са 19.491 млрд. лева в края на отчетния месец при 17.979 млрд. лева в края на юни 2011 година. На годишна база те нарастват с 24% при ръст от 20.3% през юни 2011 година.

През юли чуждестранните активи се увеличават с 10.2% (6.6% годишен ръст през юни 2011 година), като достигат 34.954 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 15.463 млрд. лева и на годишна база спадат с 3.3% (5.8% годишно понижение през юни 2011 година).

Още новини