Начало Новини Актуално Потребителите могат да се откажат от договор за timeshare в 14-дневен срок

Потребителите могат да се откажат от договор за timeshare в 14-дневен срок

Актуално
Право на отказ от договор

Потребителите ще имат право в срок от 14 дни от сключването да се откажат от договор за разпределено във времето право на ползване на собственост – т.нар. timeshare, без да дължат обезщетение. Това е регламентирано в новия Закон за защита на потребителите, който бе одобрен от Народното събрание на второ четене. 

Новото правило за отказ от договора важи и при договорите за дългосрочни ваканционни продукти, както и при тези за препродажба и замяна на първите два вида. За улеснение на потребителите е предвидено отказът да става със стандартен формуляр, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката и енергетиката .

С измененията се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г.
Промените в закона целят подобряване на информираността и по-добра защита на потребителите. Те въвеждат подробни изисквания към рекламата, както и към  преддоговорната и договорната информация, както и забрана за авансово плащане.

Търговецът няма да има право да изисква и получава от потребителя авансово плащане при тези типове договори. Според закона за авансово плащане се счита и предоставянето на гаранции, блокирането на пари по сметки, изричното признаване на задължения или всяка друга насрещна престация за търговеца или за трето лице.

Преди сключването на някой от четирите вида договори търговецът е длъжен да предостави на потребителя преддоговорна информация безвъзмездно, по ясен и разбираем начин. Това включва изрично предупреждение за правото на отказ от договора, срока за упражняването му и забраната за авансово плащане.
Преддоговорната информация, както и информацията в самия договор трябва да бъде предоставена по избор на потребителя на един от официалните езици на ЕС. Изборът на този език е в зависимост от гражданството на потребителя или местопребиваването му.

Договор за разпределено във времето право на ползване на собственост е договор, сключен за срок по-дълъг от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива право да ползва един или няколко недвижими имота или друга движима собственост, използвани за настаняване за повече от един период на обитаване. Това не е договор за наем по смисъла на Закона за задълженията и договорите

Договор за дългосрочни ваканционни продукти е договор, сключен за срок по-дълъг от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива право да ползва отстъпки или други предимства при настаняване за определен период от време, заедно с или без предоставянето на транспорт или други услуги.

Договор за препродажба е договор, по силата на който търговец срещу заплащане съдейства на потребител да продаде или закупи разпределено във времето право на ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт.

Договор за замяна е договор, чрез който потребител срещу заплащане се включва в схема за замяна, в която срещу  временно предоставяне на други лица на правата, произтичащи от негов договор за разпределено във времето право на ползване на собственост, получава достъп до имот или друга движима собственост, използвани за настаняване с нощувка или други услуги.

Още новини