Начало Новини Актуално Постигнато е предварително споразумение за по-добро прилагане на законодателството за защита на потребителите

Постигнато е предварително споразумение за по-добро прилагане на законодателството за защита на потребителите

Актуално

ЕКЕвропейският парламент и Съвета постигнаха предварително споразумение за засилено и по-добро прилагане на законодателството за защита на потребителите. Основните подобрения ще бъдат повече прозрачност за потребителите, когато купуват онлайн, ефективни санкции и ясни правила за справяне с проблема с разликите в качеството на продуктите в ЕС. Европейската комисия предложи тези нови разпоредби през април миналата година като част от Новия търговски механизъм за потребителите.

Първият заместник-председател на Комисията Тимерманс заяви: Целта е потребителите да бъдат защитени чрез повече прозрачност и стриктно правоприлагане при измама на клиентите. С Новия търговски механизъм за потребителите те ще знаят какво и от кого купуват.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави: Благодарение на този механизъм дните на двойните стандарти в единния пазар са преброени. Потребителите вече не би следвало да бъдат заблуждавани от различни продукти, представяни като еднакви. На търговците, които ще продължават да мамят, ще бъдат наложени големи санкции. Новият търговски механизъм ще засили защитата на потребителите в интернет, а пазаруването онлайн ще стане по-прозрачно.

Приетите мерки ще донесат осезаеми ползи за потребителите.

  • Ефективни санкции за нарушения на законодателството на ЕС за защита на потребителите: националните органи за защита на потребителите ще разполагат с правомощията да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции по координиран начин. За широко разпространени нарушения, които засягат потребителите в няколко държави — членки на ЕС, и които подлежат на координираното прилагане на законодателството на ЕС, приложимата максимална глоба във всяка държава членка ще бъде не по-малко от 4 % от годишния оборот на търговеца.
  • Премахване на разликите в качеството на потребителските стоки: с новите разпоредби се изяснява, че предлагането на пазара на продукт с претенцията, че е еднакъв със същия продукт в други държави членки, когато в действителност тези стоки неоснователно и значително се различават по съставки или характеристики, ще представлява заблуждаваща практика.
  • Засилване на правата на потребителите онлайн: когато пазаруват онлайн, потребителите ще трябва да бъдат ясно информирани за това дали купуват стоки или услуги от търговец или от частно лице, така че да знаят с каква защита ще се ползват в случай на нередност. Когато търсят онлайн, потребителите ще бъдат ясно осведомени, когато даден резултат от търсенето е платен от търговец. Те също така ще бъдат информирани за основните параметри, които определят класирането на резултатите от търсенето.

Следващи стъпки

Сега предварителното споразумение трябва да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета.

Контекст

Пакетът от мерки в Новия търговски механизъм за потребителите се основава на вече постигнатото от Комисията Юнкер за подобряване на защитата на потребителите.

В рамките на стратегията за цифров единен пазар Европейската комисия работи за изпълнението на редица инициативи, които да адаптират правилата за потребителите към света на интернет, например чрез премахване на таксите за роуминг или на неоправданото блокиране на географски принцип. Освен това модернизираният Регламент за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, приет през 2017 г., ще позволи да се подобрят правоприлагането от публичните органи и трансграничното сътрудничество на органите за защита на потребителите.

Новият търговски механизъм за потребителите се състоеше от две предложения за директиви:

За повече информация: Нов търговски механизъм за потребителите

Още новини