Начало Новини От Палатата Посещение на представители на бизнеса и НПО от Стара Загора в Технически университет - Габрово

Посещение на представители на бизнеса и НПО от Стара Загора в Технически университет - Габрово

От Палатата

Търговско-промишлена палата - Стара Загора организира посещение на представители на бизнеса и неправителствени организации в Технически университет - Габрово за запознаване с възможностите на университета и на техническия парк, изграден към университета по програма BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност Интелигентни мехатронни, eко - и енергоспестяващи системи и технологии, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

В старозагорската група участваха: Олег Стоилов, председател и Красимира Соколова, зам.-председател на ТПП - Стара Загора, Славин Янакиев, изпълнителен директор на Прогрес АД, Юлиян Стръмски, прокурист на Хранинвест - Хранмашкомплект АД, Благовеста Шинева, управител на Център за изпитване и европейска сертификация, Огнян Тодоров, управител на Технопол инженеринг ООД, Начо Начев, директор на Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов, Даниела Димитрова, председател на Обществен дарителски фонд Стара Загора и експерти от фирмите.

От страна на Технически университет - Габрово в срещата участваха: ректорът на университета проф. Илия Железаров, зам.-ректорите по учебна дейност проф. Анатолий Александров и по Научноизследователската работа доц. Пламен Цанков, ръководителят на Технологичния парк на Технически университет - Габрово проф. Райчо Иларионов и ръководители на лаборатории.
Гостите се запознаха с възможностите на лабораториите на първия извънстоличен техпарк, оборудвани с най-съвременна техника и насочени към съдействие за решаване на технико-технологичните проблеми на бизнеса. След това в професионална дискусия се набелязаха множество сфери от взаимен интерес, включително в сектора на професионалното образование, развитието на които се очаква да доведе до устойчиви ползотворни партньорства. В тях могат да се включат всички желаещи фирми и организации. Особено перспективно е партньорството на Технически университет - Габрово с Европейски цифров иновационен хъб Загоре, който наскоро получи европейска оторизация. Технически университет - Габрово съучредител на регистрирания в Стара Заора Клъстер Технологии за чиста околна среда.

Срещите и ползотворното сътрудничество със сигурност ще съдейства за решаване на предизвикателствата пред старозагорската индустрия.
С възможностите на Технологичния парк към Технически университет - Габрово можете да се запознаете тук.

Ако желаете да установите контакти с Технически университет - Габрово, можете да се свържете с тях на посочените контакти, или чрез Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Документи за сваляне

Още новини