Начало Новини Актуално Поради липса на депо увеличиха на старозагорци такса битови отпадъци

Поради липса на депо увеличиха на старозагорци такса битови отпадъци

Актуално

На вчерашното си заседание с 45 за и 3 въздържали се старозагорските общински съветници увеличиха за 2012 г. такса битови отпадъци на гражданите, а я намалиха за бизнеса. Според вносителя на предложението кметът Живко Тодоров, това се налага с цел уеднаквяване на тежестта на физическите и юридическите лица.

За нежилищните имоти на предприятията през 2012 г. в Стара Загора таксата ще се намали от 5 на 3 промила и ще се запази на 6 промила за имоти в селата на общината. За жилищните и нежилищните имоти на граждани, застроените и урегулирани поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти в Стара Загора таксата ще се вдигне от 1 на 1.20 промила върху данъчната оценка на имотите.

Намаляването на таксата за бизнеса е в резултат на голямото несъответствие между тежестта, която той поема, и гражданите - уточни главният финансист на Общината Цанка Ганева. - През последните няколко години завишението за бизнеса стана с промяна на базата от отчетна на данъчна стойност, с промяна на промилите и пр. И в момента бизнесът пак ще поема по-голямата тежест при една и съща данъчна оценка. От 2008 г. до сега гражданите заплащаха по 1 промил, т.е. 4 години нямаше промяна, независимо от допълнителните разходи.
Основната причина обаче за завишение на разходите, свързани с чистотата, е двукратното завишение на таксите, които трябва да плащаме към МОСВ и неговите регионални представителства, категорична е г-жа Ганева. Поради това, че нямаме депо за отпадъци, което да отговаря на европейските изисквания, трябва да платим санкция по 18 лева на тон, или 1 116 000 лв. за годината. Има още един компонент за рекултивиране на стари сметища, което е 0.92 лв. на тон, което прави за годината 53 000 лева.

В сравнение с предходната година санкцията е увеличена повече от два пъти. За следващата година глобата ни ще бъде над 35 лева на тон и всяка година ще се завишава прогресивно с доста съществен размер, докато узреем, че щом сме в Европа, трябва да се подчиняваме на поставените изисквания.

Т.е. колкото по-скоро спрем да се съдим и се даде старт на изграждане на депото за отпадъци срещу 52 милиона лева европейски пари, толкова по-малки такси ще заплащаме от джоба си, коментира финансистката.

Темата с боклука предизвика разгорещени, но конструктивни дебати. От групата на БСП и Георги Гьоков и Илия Златев заявиха, че дават в аванс доверие на администрацията по отношение на таксата за битови отпадъци. Според тях до момента няма система за точно отчитане, че е несправедливо такса смет да се определя върху данъчната оценка на жилището, и е редно да се помисли върху друг механизъм.

Румяна Присадашка успокои гражданите, че на жилище със средно 100 000 лева данъчна оценка увеличението ще е максимум 20-22 лева.
По отношение на бизнеса е създадена що-годе справедлива система, като му се дава право да декларира брой съдове, чрез които да се определя количеството отпадък за следващата година. Това би могло да се случи и при гражданите, ако заработи в пълната си сила Законът за етажната собственост. Домоуправителите биха могли да декларират необходимия брой съдове и въз основа на тях да се изчислява размерът на таксата битови отпадъци - сметосъбиране и светоизвозване.
Кметът обеща с приемането на новия бюджет да се изпълни многогодишното обещание да се закупи кантар за отчитане на отпадъците и да се монтират GPS-и на камионите с отпадъци, за да се отчитат реално извършените курсове от Нелсен Чистота.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини