Начало Новини Актуално Половината от безработните младежи са без образование

Половината от безработните младежи са без образование

Актуално
Дни на кариерата в УНСС

Качественото образование и интеграцията на пазара на труда са от ключово значение за разгръщане на пълния потенциал на младите хора, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов днес на откриването на Ден на кариерата в УНСС. Министър Младенов очерта като тревожна тенденция факта, че близо 50 процента от безработните младежи са без квалификация и образование.

В изказването си той напомни, че през март правителството одобри Националната инициатива Работа за младите хора в България с целеви групи безработни или неактивни млади хора до 29-годишна възраст, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. В инициативата са включени мерки за активиране на младите хора без работа, повишаване на конкурентоспособността им и облекчаване достъпа до първо работно място за младежите.

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) оказва съществена подкрепа за постигане на целите на политиката по заетостта, поясни пред студентите министър Младенов. По неговите думи 39% от бюджета на програмата или 925,9 млн.лв. са заделени за интеграция в заетостта на уязвимите групи, както и за повишаване знанията и уменията на работната сила.

МТСП изпълнява схема Създаване на заетост за младежите чрез осигуряване на възможност за стаж, която със своя бюджет от 35.0 млн.лв. ще позволи повече от 8 500 млади безработни със средно или висше образование да натрупат трудов опит в реална работна среда. По схемата до момента са включени над 2 000 младежи, а опитът показва, че 60 процента от завършилите стажа успяват да си намерят работа, отбеляза министър Младенов.

През април МТСП стартира изпълнението на схема, която дава възможност на 600 безработни младежи до 29-годишна възраст от групите в неравностойно положение на пазара на труда, със завършено висше образование, но без стаж по специалността, да се включат в кратковременни 9-месечни платени стажове в администрациите от системите на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. Схемата е с бюджет от 3 млн.лв. и ще се изпълнява до края на 2014 г.

След официалното откриване на Деня на кариерата в УНСС, програмата продължи с презентации на институции и водещи компании.

Заместник-министър Зорница Русинова представи възможностите в подкрепа на младите хора по ОПРЧР. В момента се изпълнява схемата Ученически и студентски практики, която ще осигури възможност на 54 хиляди ученици и 74 хиляди студенти да придобият практически умения за работа в реална среда. По този начин, общият размер на средствата, които държавата е заделила за ученически и студентски практики, доближава 98 млн.лв. 20 млн.лв. по ОПРЧР са насочени за подкрепа на докторантските програми и за развитие на научния потенциал на 950 млади хора, търсещи научна кариера. Чрез оперативната програма са осигурени близо 133 млн.лв. за стипендии и награди за над 70 хиляди студенти, отбеляза в презентацията си заместник-министър Русинова.

Още новини