Начало Новини Актуално Политика по околна среда, здраве и безопасност на Стандард Профил България АД

Политика по околна среда, здраве и безопасност на Стандард Профил България АД

Актуално
Стандард Профил България екология работа

Целта на Стандард Профил България АД е да сведе до минимум отрицателното въздействие върху околната среда, здравето и безопасността, които биха възникнали при производството на уплътнения и съпътстващите ги дейности.

Следвайки принципите "Безопасността е първият ни приоритет" и "Внимание към околната среда и грижа за идните поколения" и в съответствие с нашите цели и задачи, ние гарантираме:

  • грижа за здравето, безопасността и рисковете за околната среда от нашата дейност, вземане на мерки и проверка на тяхната ефективност, за да се предотвратят наранявания, травми или замърсяване на околната среда;
  • Стандард Профил България
  • спазване на законодателството за здраве, безопасност и околна среда, зачитане на изискванията на заинтересованите страни;
  • обучение, информиране и проверка на наученото от всеки, засегнат от политиката и процедурите по околна среда, здраве и безопасност на Стандард Профил България;
  • непрекъснато подобряване и развитие на нашето представяне по тези жизненоважни въпроси.

Стара Загора Стандард Профил България

 

 

 

 

 

Още новини