Начало Новини Актуално Показа за участие в кръгла маса за устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила, Стара Загора

Показа за участие в кръгла маса тема Инструменти и мерки за намаляване на текучеството на работна сила, Стара Загора, 26.05.2022

Актуално

Търговско-промишлена палата - Стара Загора оргонизира кръгла маса на тема Инструменти и мерки за намаляване на текучеството на работна сила организирана по проект BG05M9OP001-1.051-0004-C01 Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Кръглата маса ще се проведе на 26.05.2022 (четвъртък) от 10:30 ч. в залата на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, ул. Г. С. Раковски № 66.

Проектът се изпълнява от Българската търговско-промишлена палата със съдействие на регионалните търговско-промишлени палати.

Участие в кръглата маса могат да вземат работодатели, представители на браншови организации, социални партньори, служители на дирекция Бюро по труда и всички заинтересовани страни и Търговско-промишлена палата - Стара Загора се обръща към тях с покана за участие.

По време на дискусията ще бъдат представени основните резултати от пилотното тестване и апробиране на пакетите от мерки, съставляващи иновативния инструментариум за превенция на текучеството.

Обсъждането ще завърши с дискусия от различните заинтересовани страни за спецификите на текучеството на работна сила в област Стара Загора и възможностите за прилагане на специфични мерки в региона.

Необходимо е да потвърдете присъствие на имейл office@chambersz.com или на тел. 042/626297, 0888 718677 до 25.05.2022 г.

Документи за сваляне

Още новини