Начало Новини Актуално Покана за участие в сертифициращо обучение за медиатори

Покана за участие в сертифициращо обучение за медиатори

Актуално
1bam 2018Център по медиация към Търговско-промишлена палата - Стара Загора има удоволствието да ви покани на предстоящо обучение за медиатори, организирано от БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ (БАМ), одобрена от Министерство на правосъдието на РБ за обучителна организация със Заповед №ЛС-04-1076/ 03.09.2011 г.
Дати и време на провеждане на обучението:
  • 17 - 19 МАЙ 2018 г., от 9.00 ч. до 18.00 ч.
  • 25 - 27 МАЙ 2018 г., от 9.00 ч. до 18.00 ч. 
Място на провеждане:
гр. Стара Загора, ул. „Георги С.Раковски”, №66, в залата на Търговско-промишлена-Стара Загора.
 
За въпроси и записване:
Център по медиация към Търговско-промишлена палата - Стара Загора
6000 Стара Загора, ул. Георги С. Раковски, 66
Технически координатор Светослава Павлова
тел. +359 42 626297, моб. +359 888 718677
 
КАКВО Е МЕДИАЦИЯ?
Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето неутрално лице - медиатор, подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.
КОГА Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?
Медиацията е приложима както между физически, така и между юридически лица на всеки етап от спора - непосредствено след възникването му, преди отнасянето му пред съда, както и във всеки етап на съдебното производство до постановяване на съдебния акт.
ЗА КОИ СПОРОВЕ Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?
Медиацията може да се прилага за граждански спорове - имотни, парични, междусъседски, наемни, битови, потребителски, непозволено увреждане; търговски, трудови, семейни и административни спорове, както и наказателни спорове, в случаите предвидени в Наказателно-процесуалния закон.

Още новини