Начало Новини Актуално Покана за участие в кръгла маса по проект Дигитални МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за ди

Покана за участие в кръгла маса по проект Дигитални МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката

Актуално

проект ДИГИТАЛНИ МСПТърговско-промишлена палата - Стара Загора има удоволствието да ви покани да вземете участие в дискусионен форум по проект ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката - BG05SFOP001-2.009-0002-C01, по оперативна програма Добро управление на Българската търговско-промишлена палата, който се изпълнява съвместно с регионалните търговско-промишлени палати.

Целта на проекта е да се насърчи участието на малкия и средния бизнес, както и на структурите на гражданското общество в провеждането и мониторинга на политиките, свързани с дигитализацията на икономиката и електронното управление. Ще бъдат обсъдени подготвения инструментариум и препоръките за по-активно прилагане на електронните услуги, за цифровизацията на бизнеса и за перспективите за по-широко въвеждане на електронното управление.

Дискусията ще се проведена 28.11.2019 г. от 15:00 часа в залата на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

 

 Необходимо е участието да бъде потвърдено чрез имей до адрес office@chambersz.com или на тел. 042 626297, 626033.

Още новини