Начало Новини Актуално Покана за участие в кръгла маса на тема Обсъждане на механизъм за активиране на неактивните безработни младежи до 29 г.

Покана за участие в кръгла маса на тема Обсъждане на механизъм за активиране на неактивните безработни младежи до 29 г. за включването им в обучение и/или заетост на пазара на труда и за включване в заетост на продължително безработните лица

Актуално

Търговско-промишлена палата - Стара Загора кани предприемачите да вземат участие в дискусиите по проект BG05SFOP001-2.009-0099 НАПРЕД - НАсърчаване на Приноса на неправителствения сектор за Реализирането на политиките за активиране на нЕактивните младежи и Дълготрайно безработните лица, финансиран от Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Сдружение Инициативи за местно и регионално развитие в партньорство с Българска Търговско-промишлена палата.

Целта на кръглата маса е да бъдат обсъдени разработените по проекта методики за ефективното включване в заетост и обучение на неактивните безработни младежи до 29-годишна възраст и за продължително безработните лица посредством механизми като:


  • Търсене на нестандартни и иновативни подходи за мотивиране на неактивните лица и за отстраняване на пречките пред активното им поведение на пазара на труда, вкл. и чрез по-активно включване на бизнеса и неправителствения сектор
  • Използване на добри европейски практики за облекчаване на достъпа на неактивните лица до пазара на труда
  • Устойчиво партньорство с администрацията на общинско и регионално равнище за апробирането и практическото прилагане на разработените в резултат от изпълнението на проекта методики.

В рамките на кръглата маса ще бъдат представени и резултатите от направено проучване за състоянието и перспективите пред младежите в България, които не работят, не учат и не се обучават и продължително безработните лица.

Събитието ще се проведе на 19.11.2019 от 15:00 часа в конферентната зала на Търговско-промишлена палата - Стара Загора на ул. Георги С. Раковски 66.

Необходимо е присъствието да бъде потвърдено предварително на тел. 042 626297, 0888 337720 или office@chambersz.com.

Още новини