Начало Новини Актуално Покана за участие в анкета за проучване на икономиката на Старозагорския регион

Покана за участие в анкета за проучване на икономиката на Старозагорския регион

Актуално

Покана за участие в анкета за проучване на икономиката на Старозагорския регионТърговско-промишлена палата - Стара Загора се обръща към ръководителите на предприятия и към предприемачите с молба да попълнят анкета, чеято цел е изработване на проучване за икономиката на Старозагорския регион и анализ на конкурентните предимства, проблемите и перспективите за бизнеса в региона.

По инициатива на Регионален академичен център Стара Загора, в партньорство с Българска академия на науките, Община Стара Загора, Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Тракийски университет, Агенция за регионално икономическо развитие и други регионални организации и експерти се разработва проект: Икономиката на Старозагорски регион - ограничители, конкурентни предимства, перспективи.

Целта на анкетата е с помощта на националния и регионалния научен потенциал да се направи актуален анализ на икономиката на Старозагорски регион, да се откроят потенциалите и ограничителите за икономическо развитие и да се набележат мерки за насърчаването му и подобряване на бизнес средата в региона. Проучването ще бъде представено пред местни, регионални и национални институции. Резултатите ще бъдат полезни за инвеститорите в региона, а също и за фирменото планиране както на големите, така и на малките и средните предприятия. Разработката е пилотна в рамките на Националната академична мрежа и резултатите от нея ще бъдат докладвани на форум в Стара Загора през декември 2014 г. С този форум завършва националният цикъл от събития, посветени на 145-годишнината от създаването на БАН.

С попълване на настоящата анкета ще помогнете за по-пълно изпълнение на целите на проекта. Той не е финансиран по национални и европейски програми и разчита на активността и съпричастността на деловите среди от региона.

Регионален академичен център Стара Загора е част от мрежата от регионални академични центрове на БАН в страната. Целта на създаването на мрежата е да се подобрят условията и предпоставките за по-широко и по-пълноценно сътрудничество и интеграция между институтите на БАН и техните подразделения в отделните региони в България с университетите, местния бизнес, общините и неправителствените организации.

Още новини