Начало Новини От Палатата Покана за участие в 6-то издание на Европейски парламент на предприятията™

Покана за участие в 6-то издание на Европейски парламент на предприятията™

От Палатата

Българската търговско-промишлена палата информира за предстоящото 6-то издание на ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 2023 /ЕПП/™, което ще се проведе в Брюксел на 14 ноември 2023 г. Организира се от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати /Европалати/ в сътрудничество с Европейския парламент и е платформа за дискусия на над 750 бизнесмени от 43 страни.

EПП има за цел да свърже европейските институции и предприемачите - движещата сила на икономическия растеж. Събитието възпроизвежда една парламентарна сесия и прилага на практика „икономическата демокрация“ с участието на предприемачи и представители на  търговско-промишлените палати от Европа.

По време на "ЕПП 2023" представители на деловите среди от всички европейски страни ще имат възможност да изразят мнение по ключови бизнес теми: енергетика, търговия, умения. Програмата на събитието позволява на представителите на бизнеса от страните членки на ЕС да застанат лице в лице с тези, които взимат решения в Европейския Парламент и Европейската комисия, а депутатите да чуят от източника приоритетите за икономическото развитие на ЕС и да ги дискутират. Видео, посветено на събитието, вижте тук.

България има право да участва със 17 представители, съгласно броя на членовете на Европейския парламент от нашата страна. Събитието се провежда в залата на Европейския парламент в Брюксел. Очаква се да участват и компании от страните, не членки на ЕС, както и гости и официални лица.

Участниците в ЕПП ще обсъждат и гласуват по теми, определени след сравнение на политическите приоритети за 2023 г. на Европейската комисия и Европейския парламент:

Тема1: Енергетика

Неотдавнашният скок на цените на енергията и несигурността в доставките засилиха натиска върху бизнеса, който се бори да стъпи на краката си след икономическото въздействие на пандемията от covid-19.

Нужни са устойчиви решения за смекчаване на енергийната криза. Съществува реална заплаха от европейска деиндустриализация, тъй като компаниите, особено в енергоемките отрасли, могат да се преместят извън Европа, което да доведе до загуба на конкурентоспособност и подкопаване на целите на европейската стратегическа автономия.

В тази сесия ще бъдат разгледани потенциалните решения на ЕС за енергийната криза, свързани с основните аспекти на енергетиката на бъдещето: чиста, сигурна, надеждна и достъпна енергия.

Тема 2: Умения

Поради демографските промени, активната работна сила в ЕС може да намалее с 50 милиона души през следващите 30 години. Пандемията от covid-19 изостри недостига на умения, пред който вече са изправени много сектори. Степента на този недостиг във време на голяма икономическа и промишлена трансформация изисква широкомащабни усилия за повишаване на квалификацията и преквалификация.

Европейската година на уменията през 2023 г. предоставя навременна възможност за започване на реална промяна на европейско ниво в разработването и прилагането на политиките за развитие на уменията. За да се отговори по-добре на нуждите на пазара на труда, е необходимо мобилизирането и подобряването на ключови инструменти като схеми за мобилност, професионално образование и обучение през целия живот и инструменти за прогнозиране. Системните бариери обаче продължават да възпрепятстват пълното функциониране на единния пазар по отношение на мобилността на пазара на труда. Тези пречки са особено забележими, когато става въпрос за въпроси като признаването на квалификациите или правилата, уреждащи програмите за чиракуване и обучение.

Тази сесия ще позволи на предприемачите да очертаят естеството на предизвикателствата, с които се сблъскват, и да обмислят с водещи политици решения на ниво ЕС за пълно отключване на потенциала на единния пазар по отношение на умения и човешки капитал.

Тема 3: Търговия

В близко бъдеще 90% от световния икономически растеж ще бъде генериран извън Европа. От съществено значение е да се запази и подобри среда, в която правилата за търговия са стабилни, прозрачни, справедливи и работят за предприятия от различна големина. Геополитическото напрежение, най-вече като последица от войната в Украйна, подкопава дневния ред на световната търговия.

Единният пазар повишава привлекателността на Европа като търговски партньор и укрепва гласа ни на международно ниво. В същото време има място за подобряване на прилагането на търговските споразумения на ЕС, особено за да могат МСП да използват възможностите, които предоставят. ЕС трябва също така да гарантира, че съгласуваността между търговските и други цели във връзка с външната политика, конкуренцията, развитието, устойчивостта и индустриалната политика е осигурена по начин, който укрепва глобалната конкурентоспособност на Европа.

Тази сесия ще разгледа ключовите компоненти на проактивна търговска политика на ЕС, която отваря международните пазари за европейски стоки, услуги, инвестиции и обществени поръчки, намалявайки и премахвайки неоправданите бариери при търговия с трети страни.

Заинтересованите за участие представители на бизнеса могат да потвърдят като попълнят и изпратят регистрационна форма най-късно до 10 октомври /вторник/ 2023 г. на e-mail: g.dimitrova@bcci.bg.

При необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с БТПП, дирекция "Международно сътрудничество и международни организации", тел.: 02 8117 489, 02 8117 494.

 

Още новини