Начало Новини Актуално Покана за регионална среща От наука към иновации - 29 ноември 2022 г., хотел Калиста

Покана за регионална среща От наука към иновации - 29 ноември 2022 г., хотел Калиста

Актуално

Изпълнителна агенция Програма за образование - Управляващ орган на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР) 2014-2020 организира на 29 ноември 2022 г. в хотел Калиста, Старозагорски минерални бани, регионална среща От наука към иновации.

Работната среща е насочена към Центровете за върхови постижения (ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК), финансирани по ПО1 по ОП НОИР 2014 -2020, и бизнеса и общините от региона. Срещата има за цел да стимулира контактите и изграждането на партньорства между ЦВП и ЦК от една страна и бизнеса от друга. Срещата ще бъде открита с обща сесия, на която ще бъде представен накратко напредъкът по изграждането на центровете и възможностите за сътрудничество с бизнеса. Научната експертиза и възможностите за приложни изследвания на всеки от центровете ще бъдат представени на три паралелни сесии, групирани по отделните тематични области на ИСИС: Информатика и ИКТ и Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии, Мехатроника и чисти технологии, и Индустрия за здравословен живот и биотехнологии.

През втората част на паралелните сесии участниците от бизнеса и общините ще имат възможност да представят техни проблеми, които могат да бъдат решени в сътрудничество с центровете. На заключителната обща сесия ще бъдат обобщени резултатите от паралелните сесии, обсъжданите проблеми и набелязаните възможности за сътрудничество.

Регистрацията за участие в срещата се извършва онлайн до 25 ноември 2022 г. на този линк

Още новини