Начало Новини От Палатата Покана за регионална конференция RЕ-Source Southeast (София, 13 - 14 септември 2021)

Покана за регионална конференция RЕ-Source Southeast (София, 13 - 14 септември 2021)

От Палатата

Търговско-промишлена палата - Стара Загора отправя покана за участие в регионалната конференцията RЕ-Source Southeast (София, 13 - 14 септември 2021). Събитието се организира от RE-Source Hub Bulgaria - Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия с Електроенергия (АПСТЕ) и Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА), с подкрепата на RE-Source Platform, водещия европейки форум за корпоративно използване на възобновяема енергия.

Целта на събитието е да събере на едно място големи индустриални консуматори, търговци на електроенергия и производители на възобновяема енергия, както и да създаде среда за изграждане на търговски отношения между тях. Програмата е фокусирана върху теми от практическо значение за всички участници - възможности за декарбонизация на индустрията; корпоративни договори за снабдяване с чиста енергия; разработване, финансиране и реализация на нови ВЕИ проекти на пазарен принцип; индустриално съхранение на енергия и др.

RE-Source Southeast е хибриднa конференция и при невъзможност за физическо присъствие ще може да участвате онлайн.

Събитието е отворено за присъствие без такса за до 25 индустриални консуматори на електроенергия, които имат интерес от сключване на корпоративни договори за доставка на възобновяема енергия.

При интерес от участие, очакваме обратна информация на office@chambersz.com с - трите имена на участника, име на компанията и позиция в нея, координати за контакти (е-mail, телефон за връзка).

При регистрацията ще се спазва принципът - първи по време, първи по право!

 

* * *
АПСТЕ е сдружение с нестопанска цел, работещо за изготвяне на политики, изследвания и анализи в подкрепа на развитието и пазарната интеграция на ВЕИ и технологии за съхранение и търговия с електрическа енергия. За повече информация: www.apste.eu

* * * 
БГВЕА е сдружение с нестопанска цел, осигуряващо подкрепа за вятърната енергия и другите ВЕИ, работещо в посока подобряване на законодателната, регулаторната, политическата и публичната рамка, насърчаващо разпространяването на експертни знания относно използването на вятърната енергия в България. За повече информация: https://bgwea.eu

* * *
Платформата RE-Source е основана в Брюксел през юни 2017 г. като съюз на заинтересовани страни, обединяващ купувачи и доставчици на чиста енергия. Платформата събира ресурси и координира дейности, които поощряват корпоративното снабдяване с възобновяема

енергия на национално ниво и в рамките на ЕС. За повече информация: https://resource-platform.eu

* * *
5% от приходите ще бъдат дарени на Children’s Tumor Foundation Europe и ще подкрепят научните изследвания и клиничните грижи в борбата срещу неврофиброматозата.

Още новини