Начало Новини Съобщения Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета за 2022 година на Община Стара Загора

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета за 2022 година на Община Стара Загора

Съобщения

На 17 март 2022 година от 17:30 часа в зала П. Р. Славейков на Общински съвет Стара Загора ще се състои публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2022 година.

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, кметът на Община Стара Загора отправя покана за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2022.

Материали за проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2022 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg.

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2022 година могат да се представят в деловодството на Община Стара Загора и на следните електронни адреси: mayor@starazagora.bg и s.deneva@starazagora.bg не по-късно от два дни преди провеждането на публичното обсъждане.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.

Още новини