Начало Новини Актуално Покана за представяне на Център за компетентност Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии к

Покана за представяне на Център за компетентност Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии към Технически университет - Габрово

Актуално

На 19 ноември 2021 г. (петък) от 16:00 часа ще се проведе информационен ден за представяне на резултатите по проект № BG05M2OP001-1.002-0023 - Център за компетентност Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ще бъдат представени действащите лаборатории на този първи извънстоличен техпарк, които вече предлагат високотехнологични услуги на бизнеса.

Събитието ще се проведе присъствено в заседателната зала на Центъра в Габрово, ул. Д-р Илиев-Детския 5, за гости, които разполагат с документи, съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването, предварително завили присъствие. То може да бъде проследено в платформата Microsoft teams на следния линк.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е партньор по проекта.

Палатата ще организира специално посещение на представители на старозагорския бизнес за запознаване на място с възможностите н Центъра, когато условията позволят това.

Още новини