Начало Новини Съобщения Покана за обществена дискусия от Община Стара Загора относно оползотворяване на общинските битови отпадъци

Покана за обществена дискусия от Община Стара Загора относно оползотворяване на общинските битови отпадъци

Съобщения

Община Стара Загора отправя покана към всички заинтересовани страни за участие в обществена дискусия, за набиране на мнения и идеи, относно инвестиционно предложение за бъдещото развитие на инфраструктурата и въвеждане на нови технологии за преработка и крайно обезвреждане чрез енергийно оползотворяване на общинските битови отпадъци. Общественото обсъждане ще се проведе на 25 февруари от 17.30 часа в зала П. Р. Славейков в сградата на Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107.

Инвестиционно намерение включва изграждането на комплекс за сепариране на твърди битови отпадъци с инсталация за производство на електрическа енергия с годишна производителност на инсталацията -55 000т/г.

При последваща реализация на инвестиционното предложение в близост до Стара Загора ще функционира екологично чист завод за преработка и оползотворяване на твърди и частично индустриални битови отпадъци от региона и използването им за производство на електрическа енергия и ликвидни вторични суровини.

Дискусията ще послужи за основа, на която да се вземат управленски решения за оптимизиране и надграждане на системата за третиране на битовите отпадъци на Община Стара Загора, с цел достигане на изискванията на европейското законодателство за намаляване количествата на депонираните отпадъци.

Още новини