Начало Новини Актуално Покана за набиране на проектни предложения по програма Развитие на бизнеса, иновациите и МСП, България, финансирана от Н

Покана за набиране на проектни предложения по програма Развитие на бизнеса, иновациите и МСП, България, финансирана от Норвежкия финансов механизъм

Актуално
1norway grantsВ ход е процедура за набиране на проектни предложения по програма Развитие на бизнеса, иновациите и МСП, България, приоритетна област Иновации за зелена индустрия, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014-2021.
Целевата група на програмата са предприятията от частния сектор, предимно МСП. Програмата предлага две схеми за безвъзмездна помощ - схема за индивидуални проекти и схема за малки проекти за МСП. Настоящата програма ще предоставя подкрепа на проекти в рамките на програмна област Иновации за зелена индустрия.
Тъй като считаме, че програмата би могла да представлява интерес за Вас, приложено Ви изпращаме кратка анотация относно:
  • допустими кандидати и партньори;
  • области на подкрепа и допустими дейности;
  • минимална и максимална сума на безвъзмездното финансиране (грантове) за всеки проект;
  • размери на грантовете и съфинансиране;
  • краен срок за подаване на проектни предложения
Подробна информация за процедурата, както и линк към формуляра за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Иновация Норвегия: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/
International Development Norway (www.id-norwav.com) се обърна към нас с предложение за предоставяне на съдействие на заинтересовани български фирми, желаещи да кандидатстват по програмата. Организацията предлага съдействие при изготвяне на проекти и намиране на подходящ норвежки партньор. За повече информация можете да се обърнете към г-н Anders Stolan, главен изпълнителен директор по ел.поща anders.stolan@id- norwav.com.

Още новини