Начало Новини Актуално Покана за международна конференция Жените на Балканите в следващите 100

Покана за международна конференция Жените на Балканите в следващите 100

Актуално

конференцияМеждународна конференция Жените на Балканите в следващите 100 ще се проведе на 23 и 24 2019 г. в Община Стара Загора, зала „Пенчо Славейков". Конференцията се организира от СНЦ ОП „Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл" в партньорство с Община Стара Загора. 

„Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл" обединява клубове от България, Македония и Румъния и е част от Зонта Интернешънъл, водеща международна организация, основана в далечната 1919 г., с Общ консултативен статут в Икономическия и социален съвет на ООН, консултативен статут към ЮНЕСКО и статут на участник в Съвета на Европа. Мисията на Зонта Интернешънъл е да подкрепя и създава възможности за жените по света чрез служба и застъпничество, да работи за равни права на мъжете и жените, за свят без насилие, в който всяка жена има възможност да развие пълния си потенциал. Конференцията е част от тържествената програма на „Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл" за честване на сто годишнината на ЗИ и ще включва следните теми:

  • Кибер престъпления срещу жени и момичета - новите форми на насилие, Жените на Балканите - най-честите жертви на трафик на хора в ЕС; Превенция и борба срещу домашното насилие - предизвикателства и добри практики;
  • Край на бедността - възможности за икономическа независимост на жените на Балканите
  • Предпоставки и правна регламентация за издигане социалния статут на жените.

Събитието ще предложи на участниците динамичен дебат, по горепосочените теми с между международни и национални експерти, членове на българското правителство, представители на международния борд на Зонта Интернешънъл, представители на ООН, НПО от Балканските държави и ще даде нов поглед върху необходимостта от сътрудничество между тях, за изпълнение на Цел 1, Цел 5 и Цел 11 за устойчиво развитие на ООН.

Още новини